Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  – Merkur er en effektiv ordning
Person i dress og slips. Foto.
DISTRIKTS-VENN: Helge André Njåstad (Frp) hadde lang fartstid som ordfører i en distriktskommune på Vestlandet, før han ble leder for Stortingets kommunalkomite.   Foto: Fremskrittspartiet

– Merkur er en effektiv ordning

26. november 2013

Merkur-programmet nyter stor tillit. Det er en effektiv ordning fordi samfunnet får mye igjen for pengene, sier kommunalkomite-leder Helge André Njåstad (Frp) til Nationen.

Den nye lederen for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget er tidligere ordfører i øykommunen Austevoll i Hordaland. Han kjenner Merkur-programmet godt, og han forsikrer at satsingen også vil få støtte over neste års budsjett.

Regjeringen Stoltenberg kom med forslag om å sette av 40,5 millioner kroner til Merkur-programmet og utviklings- og investeringsstøtten til dagligvarebutikker i distrikta i sitt forslag til statsbudsjett for 2014.

Solberg-regjeringen har ikke foreslått kutt verken i kompetanseprogrammet eller tilskuddsordningen i sin tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for neste år. Det har heller ikke kommunalkomiteen, som kom med sin innstilling torsdag 28.november. 4.desember blir det plenumbehandling av komiteens forslag i Stortinget.

– Det vil ikke bli gjort noen endringer på denne ordningen, sier komiteleder Helge André Njåstad overfor Nationen.

Han mener det er viktig at nærbutikkene får drahjelp, kompetanse og tilhørighet i et nettverk, som Merkur-programmet.

– Lokalbutikken er absolutt helt avgjørende for bosettingen i distriktene, særlig på små øysamfunn og andre avsidesliggende steder. Spredt bosetting er viktig i seg selv, og selv om vi kanskje vil bruke andre virkemidler enn den forrige regjeringen på noen distriktspolitiske områder, betyr ikke det at distriktene nedprioriteres. Det går an å satse både på byen og bygda, sier Njåstad til Nationen.

Den nye komitelederen har lang fartstid i lokalpolitikken i en distriktskommune. Han ble valgt til ordfører som 23-åring i 2003 og har sittet i ordfører-stolen i 10 år. Ved siste kommunevalg fikk Frp  hele 47 prosent av stemmene i Austevoll.

Oppdatert: 29.11.2011