Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  – Nærbutikken er helsekost for sjelen
To personar framfor rollup
SMIL ER VIKTIG: - På butikken blir det knyttet bånd som gir folk god helse, sier sosialmedisiner Per Fugelli (t.h.), her sammen med Inge Ryan, styreleder for Merkur-programmet.

– Nærbutikken er helsekost for sjelen

11. september 2012

De små butikkene er viktig for folkehelsa fordi de leverer trygghet,
nærhet og tilhørighet, i tillegg til å selge dagligvarer. Nærbutikken er
som helsekost for sjelen, sier professor Per Fugelli.

Norges mest kjente sosialmedisiner mener det er viktig å se på helse i et større
perspektiv. Det er ikke den fysiske helsa som er mest kritisk i dagens
samfunn. Den sjelelige helsa og den sosiale helsa er mer utsatt.

– Helse og sykdom er på mange måter en kulturell konstruksjon. Helse blir skapt i samspill med
andre skapninger. Da jeg arbeidet som lege på Værøy og Røst, møtte jeg folk som tok daglige turer til butikken for samværets skyld. På butikken ble det knyttet bånd som gav dem helse. Nærbutikken er med på å gi trygghet og nærhet, sier Per Fugelli.

Et vennlig blikk

Per Fugelli mener at nærbutikken er viktig for den psykososiale helsa til kundene, enten de bor på bygda eller i en stor by. Han forteller om en ensom mann på Majorstua i Oslo som daglig tok turen til sin nærbutikk for å få et vennlig smil fra jenta som satt i kassa. Blikk-kontakten fungerte som medisin for mannen.

– Nærbutikken legger opp til en dypere humanitet enn store kjøpesenter. Der kan det oppstå et møte mellom et «du» og et «jeg», seier han.

Butikken kan også være en helse-kilde for de som jobber der. Butikken kan gi stolthet for de som arbeider der, samtidig som lokalsamfunnet får bærekraft og framtid.

Må ha valgfrihet

– Det er en skremmende tanke for folkehelsa om bygdene skulle bli avfolket og landet bli en bystat. Det handler blant annet om nærhet til naturen. Vi er naturbarn i dette landet. Naturen er helse kilde nr. 1, utenom mennesket selv. Men det handler også om gode oppvekstsvilkår og fellesskap med andre mennesker. Det er lettere å komme nær hverandre på Værøy og Røst enn i en stor by, sier Per Fugelli.

– Mener du at sentraliseringen er en trussel for folkehelsa?

– Valgfrihet er et av våre moderne idealer. Dersom Norge blir en bystat, så har vi ikkevalgfrihet. Bystat er det motsatte av mangfold. Det er enfold. Det er greit at folk flytter fra land til by. Men vi må passe på at ikke byene får monopol. Vi må ha både by og land. Arbeiderpartiet sitt gamle slagord «By og land – hand i hand» bør gjelde fortsatt.

– Jeg tror det er av uvurderlig betydning for nasjonalhelsa at vi bor mangfoldig. Det norske folk har nettopp flyttet til byen. De fleste nordmenn har et sted familien kommer fra. Her er røttene våre. Dette stedet er viktig for identitet, trygghet og stolthet.

Spredt bosetting er viktig ikke bare for de som er så heldig at de bor i bygda. Det er også viktig for de som bor i byen. På den måten får de oppfylt sitt behov for tilhørighet og nærhet til naturen.

På butikk-samling

Den kjente sosialmedisineren var nylig en av foredragsholderne på en konferanse om «Butikken som sosial arena», i regi av Merkur-programmet for distriktsbutikker. Her åpnet han sitt innlegg om butikken som helsehus ved å hilse kjøpmennene som «kollegaer».

– Men kan du egentlig karakterisere småkjøpmennene som sosialmedisinere?

– Ja. Dersom et menneske skal ha en god helse, er det ikke nok å stelle godt med kroppen sin. Du må også stelle godt med sjela og med deg selv som sosial skapning. I dag har vi lett for å bli veldig opptatt av Omega 3 og antioksidanter. Jeg mener at vi må bli mer opptatt av sjelens helse og den sosiale helsa. I det perspektivet mener jeg at kjøpmennene i de små butikkene må karakteriseres som helsearbeidere, avslutter Per Fugelli.