Slik kan DU lage film om nærbutikken

BUTIKK-FILM: Du trenger ikke å ha profesjonelt filmutstyr for å lage film om mat eller nærbutikk.

Filmselskapet Mediamente har laget et undervisningsopplegg i Mat og Helse for 8.-10. trinn, med utgangspunkt i NRK-filmen "Vårt daglige brød". Mediamente har vist NRK-filmen ved fire ungdomsskoler i ulike landsdeler. Elevene har deretter produsert mobilfilmer om aktuelle tema knyttet til dagligvarer og butikk, på grunnlag av opptak på nærbutikken.

Kommunaldepartementets program for utvikling av distriktsbutikker (Merkur-programmet)  inviterer til en konkurranse om å lage den beste mini-filmen på 1-3 minutter. Konkurransen blir gjennomført i samarbeid med NRK Skole og Mediamente.

Her er forslaget til undervisningsopplegg. Det pedagogiske opplegget tar utgangpunkt i faget Mat og Helse, men kan med fordel også omfatte faget Norsk.

LAST NED: Her kan du laste ned det pedagogiske opplegget som en pdf-fil


RAMMER FOR UNDERVISNINGEN

Målgruppe: 8.-10. trinn

Omfang: 3-4 undervisningstimer

Forberedelser:

 • Informasjon til elevene; ta med mobiltelefon eller annet videokamera
 • Innhent tillatelse til å bli filmet fra foresatte (i tilfelle elevene vil filme hverandre)
 • Forbered fasiliteter for filmvisning på skolen (filmen vises fra nrk.no)
 • Forbered gruppeoppgaver til elevene
 • Avklar fasiliteter for videoredigering med elevene
 • Forbered eventuell transport til aktuell nærbutikk for elevfilmproduksjon
 • Forbered visning av elevfilmene i klassen, på skolen eller på nærbutikken

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (Mat og forbruk):

 • Drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala av matvarer som forbrukarane gjer
 • Vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når ein planlegg innkjøp
 • Vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

Undervisningsopplegget kan også knyttes til «Rammeverket for grunnleggende ferdigheter». Her blir det blant annet blir stilt krav om at elevene skal kunne produsere og bearbeide ved å bruke digitale verktøy til å sette sammen digitale elementer til sammensatte tekster og kunne kommunisere ved bruke digitale verktøy til å samarbeide i læringsprosesser og til å presentere egen kunnskap og kompetanse for ulike mottakere.

Tips: Det mulig å lage til et godt tverrfaglig opplegg med faget Norsk, der det blir stilt krav om at elevene skal planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt.

Læremiddel:

NRK Skole: «Journalisthandbok for elevar»

NRK: Dokumentarfilmen «Vårt daglige brød»

Eksempler på elevfilmer:
Høle skule   |   Nesflaten skule   |   Dalsfjord skule   |   Sør-Roan skole

Eksempel på profesjonelle mini-dokumentarer om nærbutikkens rolle i et lokalsamfunn:
Merkurs butikk-filmer

Bakgrunnsinformasjon om nærbutikkenes situasjon i Norge og det statlige Merkur-programmet kan du finne på Merkurs nettside: www.merkur-programmet.no

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG

A. Innledning: 15 minutter

 • Introduksjon av kompetansemål
 • Gjennomgang av undervisningsopplegget
 • Inndeling i grupper med tre elever (avhengig av antall tilgjengelige mobil-/videokamera)

B. Hoveddel 1: 55 minutter

Se dokumentarfilmen «Vårt daglige brød»

C. Hoveddel 2: 20 minutter

Samtale om filmen: Hva handler filmen om, ref. kompetansemålene? Hvordan er sitasjonen for nærbutikken og matproduksjonen i vårt distrikt? Hvilke journalistiske og filmatiske virkemidler ble brukt i filmen?

Kort gjennomgang av de viktigste journalistiske og filmatiske virkemidler i dokumentarfilm/reportasje, med utgangspunkt i NRK Skoles «Journalisthandbok for elevar»

D. Avsluttende del: 45 minutter (+ eventuell transporttid)

 • Gruppeoppgaver: Forbered intervjuer og planlegg bilder til en 1-3 minutter mobilfilm fra en nærbutikk eller et gårdsutsalg i nærmiljøet
 • Gjør opptak og eventuelt rediger filmen
 • Legg filmen ut på Youtube eller Vimeo
 • Send en epost til Merkur-programmet med link til filmen og opplysninger om hvem som har laget den.
  Epost: per.kjetil.jorgensen@merkur-programmet.no

Oppsummering

NRK-dokumentaren «Vårt daglige brød» gir en god introduksjon til å drøfte, vurdere og gjøre valg når dagligvarer skal handles. Ved å kombinere klasseromsundervisning med produksjon av elevfilmer, vil elevene få en mulighet til å vurdere den lokale dagligvarehandelen. Vi oppfordrer alle til å vise frem filmen sin til et publikum på nettsidene til NRK Skoles og Merkur-programmet og delta i elevfilmkonkurransen. Innsendingsfristen er 27. mars 2016 og det beste bidraget premieres med gratis varer på nærbutikken til en klassefest til en verdi av 5000 kroner. Alle klasser som produserer film og deltar i konkurransen, er dessuten med i konkurransen om 5 gavekort på kr. 1 000,-

TIPS: Hvordan lage film ved hjelp av mobil