Tips til hvordan du kan lage mobilfilm

Før filmingen kan begynne er det lurt å dele elevene i grupper, som gjør hver sine forberedelser. La elevene bruke NRK Skoles «Journalisthandbok for elevar» i forberedelsen av spørsmål til intervjuer, og for å planlegge ulike bilder de ønsker å filme.

De fleste av dagens mobiltelefoner kan ta opp video. For å gjennomføre dette undervisningsopplegget med best mulig resultat, er det tre huskeregler for filming med mobiltelefon

  1. Hold mobiltelefonen vannrett

  2. Pass på at lyden blir best mulig; unngå bakgrunnsstøy og gå nærme nok

  3. Hold kameraet rolig eller beveg det med rolige bevegelser

Det finnes app’er for redigering av video direkte på mobiltelefonen. De fleste mobiltelefoner kan dessuten kobles til en datamaskin for å overføre videoopptakene til et redigeringsprogram. Datamaskiner fra Apple gir tilgang til programmet iMovie og på en Windows-PC kan man få tilgang til Windows Movie Maker. I en nettleser kan man bruke redigeringsfunksjonen til for eksempel YouTube.com eller WeVideo.com.

På Vimeo.com finnes en grunnleggende innføring i videoredigering på engelsk. Du kan også finne mye hjelp til film- og videoredigering på nettet.

For å bruke musikk i mobilfilmene er det viktig å velge musikk som man får lov til å bruke. Dette kan være musikk man lager selv eller får noen man kjenner til å lage, eller såkalt «royalty free» musikk. Ved å søke på internett etter «royalty free music» kan man finne utallige tilbud.

Eksempel: Elevfilm fra Høle

Elevene ved Høle skule i Rogaland gjorde opptakene til denne filmen med mobiltelefon. Filmen ble redigert på en Apple Mac med programmet iMovie. Programmet kommer med innebygget tilgang til «royalty free» musikk og grafiske elementer. Avisutklippene er hentet fra internett, og kan brukes som faksimile.