Merkur-programmet  ›  Judith Kortgård

Judith Kortgård

Observatør
Postboks 8112 Dep
0030 Oslo
Judith Kortgård

Judith Kortgård er fagdirektør ved regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.