Styret for Merkur-programmet

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnemnt eit programstyre for Merkur. Styret vedtar budsjett og har det overordna ansvaret for drifta av programmet. Styret har 6 møter pr. år.

Møteplan for 2018:  22.-23.jan., 6.mars, 18.-20.juni, 28.aug., 1.nov., 5.des.(møteplanen kan bli endra).

 

Inge Ryan liten ny.jpg

Styreleiar:
Inge Ryan
Prosjektleiar
Nye Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Tlf: 958 56 690
E-post: inge.ryan@namsos.kommune.no

Gunn Oveset lite for web.jpg

Gunn Ovesen:
Rådgivar
Bogstadveien 5B
0355 Oslo
Tlf: 928 68 260
E-post: ovesengunn@gmail.com

Kjell Arne Bjerklund ny.jpg

Kjell Arne Bjerklund
Kjededirektør
Joker
Kjøpmannshuset
Postboks 380 Skøyen
0213 Oslo
Tlf.: 917 03 930
Epost: kjell-arne.bjerklund@joker.no

John Karsten Hustveit
Dagleg leiar
Åkrafjordtunet
Teigland
5596 Markhus
Tlf: 916 89 377
537 71 480
E-post: post@akrafjordtunet.no

malene_aaram_vike

Gunta Venge
Dagleg leiar
Hellesøy landhandel
Hellesøyvegen 40
5334 Hellesøy
Tlf: 906 73 678
E-post: hellesoy@snarkjop.no

Ingjerd Vestengen red.jpg

Ingjerd Vestengen
Ass. kjedesjef
Coop Norge Handel
Østre Aker vei 264
0915 Oslo
Tlf. 416 71 101
Epost: ingjerd.vestengen@coop.no

Trine Stensen nær web.jpg

Trine Stensen
Adm. direktør
Bokhandlerforeningen
Øvre Vollgt. 15
0158 Oslo
Tlf. 950 60 117
Epost: trine@bokhandlerforeningen.no

Observatør: 

Judith-Kortgard red.gif

Judith Kortgård
Fagdirektør
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0030 Oslo
Tlf.: 905 85 496
Epost: judith.kortgard@kmd.dep.no