Aktuelt
Stor etterspørsel etter Merkur-støtte

Merkur-programmet er i ferd med å gå tom for ordinære støttemidlar i inneverande år. Ved utgangen av august hadde 141 nærbutikkar i distrikts-Norge fått over 25 mill. kr i støtte til utvikling og investeringar.

Aktuelt
«Mor Øygardsgrend» tok prisen

Kjøpmann Jorunn Andersen ved Øygardsgrend Dagligvare i Numedal stiller opp for kundane sine og er ei eldsjel i bygda. No har butikken blitt kåra til årets nærbutikk for Østlandet Sør

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Bli med på kampanjen

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent