Aktuelt
Helge fekk takk frå regjeringa

Helge Schei fekk helsing frå regjeringa og takk for sin store innsats for Merkur-programmet. Kommunalminister Monica Mæland stilte opp på Merkurs siste styremøte for å streke under kor viktig Merkur har vore for butikk- og bygdeutvikling gjennom 23 år.

Aktuelt
Liten nærbutikk fekk pris i Agder

For ti år sidan kom Ina flyttande frå Holland til den vesle bygda Gjøvdal i Åmli. No har den vesle butikken i bygda fått pris som den beste nærbutikken på Sørlandet.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I 2019 blir Merkur ein del av Distriktssenteret.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent