Aktuelt
Fleire butikkar kan få støtte til hyllekantar

Merkur opnar for at fleire butikkar kan få investeringsstøtte til elektroniske hylleforkantar. I fjor haust fekk butikkar med under 7,0 mill. kr i omsetning støtte til kjøp av teknisk utstyr for å få elektroniske prisar på hyllekantane. No vil også butikkar på mellom 7 og 8 mill. kroner kunne få støtte til dette formålet.

Aktuelt
Fikk pris for «Årets butikk» hos Nærbutikken

Merkur-butikken i Gamvik i Finnmark ble kåret til Årets butikk da Nærbutikken-kjeden delte ut priser til sine beste butikker. Premien på 50.000 kroner skal brukes til å oppgradere av kafé- og publokalet i tilknytning til butikken.

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur er ein del av Distriktssenteret.


Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent


Følg Merkur på nett

Er du interessert i bygdeutvikling og butikkutvikling? Merkur tilbyr gratis nyheitsbrev kvar månad. Du kan også følge Merkur på Facebook.