Aktuelt
Massiv motstand mot Merkur-nedleggelse

Det er svært stor motstand mot forslaget om å legge ned det statlige Merkur-programmet og overlate oppgavene til fylkeskommunene. Det viser resultatet av Kommunaldepartementets høring som nå er avsluttet. Minst 52 nærbutikker og 12 kommuner har levert inn protest mot forslaget fra ekspertutvalget.

Aktuelt
Merkur-programmet har fått eiga forskrift

Merkur har fått eiga forskrift for tildeling av økonomisk støtte. Alle vilkåra for tildeling av støtte gjennom Merkur-programmet er no samla gjennom ei forskrift i Lovdata. Merkur-forskrifta gjeld frå 1.juni 2018.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent