Fullt program

Merkur-programmet  ›  Fullt program
Merkurs landskonferanse 2022
Program
19. oktober

Portrett av Marit Mellingen
Marit Mellingen er direktør i Distriktssenteret.

Portrett av Sigbjørn Gjelsvik Kommunal- og distirktsministar Sigbjørn Gjelsvik held opningsinnlegget på Merkurs landskonferanse 2022.

Portrett av Anne Cecilie Kaltenborn
Verda vi lever i blir stadig meir globalisert, og butikkane i lokalsamfunna forsøker å tilpasse seg kundane sine endringar i ønsker og behov.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel delar sine tankar om trendar i tida som kjøpmennene må forhalda seg til.

 

Norge Rundt med Merkur

Her finn du omtale av alle parallelle sesjonar.

Økt 1

Sesjon 1 – Straumprisen til himmels, kva kan eg gjere?

Sesjon 2 – Slik kan kommunen handle lokalt

Sesjon 3 – Digital kundekontakt lønner seg

Sesjon 4 – Kurs i bokbading

Økt 2

Sesjon 1 – Kjøpmann og kommune skapar digital nærbutikk

Sesjon 3 – Framtidas bygdevertar

Festmiddag leia av konfransier Øyvind Brandtzæg. Festtale, kulturelle innslag med meir!

20. oktober

Her finn du omtale av alle parallelle sesjonar.

Økt 1

Sesjon 1 – Digital daglegvarebutikk

Sesjon 2  – Bygdeutvikling med enkle middel

Sesjon 3 – Handelslekkasje «Fakta har makta»

Sesjon 4 – Bokhandelen alle snakkar om

Økt 2

Sesjon 1 – Seljar og bygdeentreprenør

Sesjon 2 – Nærbutikken som velferdssentral og lønnsame tilleggstenester

Sesjon 3 – Korleis lukkast med turisme og lokalmat?

Sesjon 4 – BookTok på TikTok