Profil og logo

Merkur skilt Røldal.jpg

Merkur-programmet har i samarbeid med eit reklamebyrå fått utarbeidd eit stort opplysningsskilt som opplyser om kva for tenester som finst i butikken. Skilta blir skreddarsydd for kvar butikk, slik at kjøpmannen sjølv kan bestemme kva for tilbod eller tenester han vil informere om. Skiltet har plass til opptil ni forskjellige tenester eller aktiviteter. Kjeden sin logo kan også vere med, på toppen av skiltet.

Meir informasjon:
Opplysningsskilt gjer butikken meir synleg
Bestillingsskjema for skilt
 

Logo standard REV 13.jpg

Logo for Merkur

Her kan du laste ned logo for Merkur-programmet:
Merkur logo standard   pdf   jpg
Merkur logo kvadrat   pdf   jpg