Årets nærbutikk

Merkur kårar "Årets nærbutikk". Kvart år blir det gitt ein pris til den beste nærbutikken i kvar region. Landet er delt inn i ni regionar.

Prisen blir gitt til den butikken som scorar best når det gjeld butikkstandard, tilleggstenester, møteplass for bygdefolket, kjøpmannens rolle som samfunnsentreprenør og positiv økonomisk utvikling.

Her er ein presentasjon av prisvinnarane for dei siste åra: