Presserom

Har du behov for opplysningar om distriktsbutikkar og Merkur-programmet? Ta kontakt med ein av dei tilsette eller ein av dei ti konsulentane som jobbar tett på butikkane i distrikta.

Dersom du ønskjer kommentarar til aktuelle spørsmål, kan du ta kontakt med avdelingsleiar Steinar Fredheim på tlf. 481 68 274 eller styreleiar Inge Ryan på tlf. 958 56 690.

Dersom du ønskjer fakta-opplysingar eller bakgrunns-informasjon, kan du ta kontakt med seniorrådgivar Per Kjetil Jørgensen på epost eller tlf. 473 44 487.


Merkur-programmet har lagt ut bilete av våre talspersonar på Flickr. Desse bileta kan fritt brukast av media, ved intervju eller omtale av Merkur-programmet. Her er også logo for nedlasting.

Nøkkel-informasjon om Merkur-programmet:
Dette er Merkur-programmet - oversikt over programmet inkl. kortfakta om Merkur
Fakta om Merkur-butikkar - oversikt over distriktsbutikkar, økonomi, avstandar mm
"Uten butikk dør bygda" - info-ark om betydningen av distriktsbutikkar og Merkur-programmet

Nytt om Distriktsbutikkar

Merkur publiserer kvar veke aktuelle saker om distriktsbutikkar på nettsida. Alle nyheitssaker om distriktsbutikkar blir lagt ut på aktuelt-sida og formidla vidare gjennom forskjellige mediekanalar. Du kan også finne nokre av medie-oppslaga på vår nettside.

Sjekk Merkurs Facebook-side dersom du ønskjer hyppig oppdatering på kva som skjer med butikkane i distrikta. Over 2000 personar følgjer i dag Merkur på Facebook.

Kvar månad sender Merkur ut eit gratis nyheitsbrev som epost. Brevet blir laga med tanke på journalistar, kjøpmenn, kommunale representantar og andre som er interessert i butikk- og bygdeutvikling.
Eg vil abonnere på gratis nyheitsbrev.

Pressekontakt: Seniorrådgivar Per Kjetil Jørgensen Tlf. 47 34 44 87

Pressemeldingar

15.12.2018

Merkur i medvind

Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikkar har blitt eit viktig verktøy i distriktspolitikken. I fjor vart budsjettet auka med 10 mill. kr, etter vedtak i Stortinget. No har KrF og regjeringspartia blitt samde om ein auke på ytterlegare 10 mill. kr. Kvifor har dette småbutikk-programmet blitt budsjettvinnar to år på rad?

1.3.2017

Betre butikkar i distrikts-Norge

- Nærbutikken er ein viktig samlingsplass i distrikta og avgjørande for levande lokalsamfunn fleire plasser, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

14.11. 2016

Merkur stør opp om bokhandlarane i distrikta

Frå og med januar 2017 vert det lagt til rette for ei eiga støtteordning for bokhandlarar som vil styrke butikken som sosial og kulturell arena. Kvar butikk kan søke om inntil 50 000 kroner.

18.10.2016

Regjeringa stør opp om dei minste daglegvarebutikkane

Små daglegvarebutikkar er viktige samlingsplasser mange stader. At butikkane får moglegheit til å utikle seg bidrar til levande lokalsamfunn i heile landet, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  

12.02.2016

BETRE BUTIKKTILBOD I DISTRIKTS-NORGE

Nærbutikkar i distrikta er i gang med ei omfattande modernisering. I løpet av dei tre siste åra har distriktsbutikkane fått 125 millionar kroner til investeringar som skal gi innbyggjarane eit betre servicetilbod.

Innvilga støtte gjennom Merkur-programmet 2015 (pdf)

10.07.2015

Mot ny rekord for Merkur-støtte

Det er svært stor interesse for opprustning og modernisering av butikkene i distrikt-Norge. 121 nærbutikker har fått støtte til viktige investeringer gjennom Merkur-programmet i 1.halvår 2015.

16.11.2014

SmÅBUTIKKENE KLARER SEG BRA

De små butikkene i distrikta klarer seg ganske bra. Nærbutikkene har større vekst i omsetningen og mer lojale kunder enn større butikker i distrikts-Norge, viser en ny rapport om utviklingen for nærbutikkene.

20.08.2014

NærBUTIKKEN HAR BLITT BYGDAS MØTEPLASS

Butikken blir en mer og mer populær møteplass. Bygdebutikker som har satset på nye aktiviteter og tilleggstjenester, øker omsetningen og blir en viktig samlingsplass for bygda. 

20.05.2014

Merkur-programmet styrker distriktsbutikkene

Dagligvarebutikker er en viktig del av tjenestetilbudet i distriktene. En evaluering viser at butikker som deltar i Merkur-programmet har en bedre omsetningsutvikling enn andre og større distriktsbutikker.

26.02.2014

Stor satsing på nærbutikker

2013 ble et rekordår for støtteordningene som Merkur-programmet forvalter. 216 butikker fikk tilsagn om støtte til viktige investeringer. Til sammen ble det formidlet 43,8 mill. kroner.

Oversikt over støttefordeling pr. 31.12. 2013: Tabell

12.11.2013

Historisk løft for nærbutikkene

Nærbutikker i distrikts-Norge satser på opprustning og modernisering. Aldri tidligere har det vært så stor interesse for søke om tilskudd til investeringer gjennom Merkur-programmet.

Oversikt over støttefordeling pr. 1.november 2013:

11.09.2013

Rekordstor interesse for butikk-støtte

Nærbutikkane i distrikta byggjer ut og moderniserer som aldri før. 141 butikkar har no fått støtte til investeringar gjennom det statlige Merkur-programmet. Det er meir enn dobbelt så mange som på same tid i fjor.

Oversikt over støttefordeling pr. 1.september 2013:

23.07.2013

Seks nye butikkar har fått tipping

Seks distriktsbutikkar har blitt kommisjonærar for Norsk Tipping denne sommaren. Merkur-programmet arbeidet for at også mindre nærbutikkar i distrikta skal kunne gi eit speletilbod til kundane sine. 

14.04.2013

70 prosent auke i investeringane

Nærbutikkane satsar på utbygging og oppgradering. 76 butikkar har søkt Merkur-programmet om støtte til investeringar i butikk eller drivstoffanlegg hittil i år. Dette er ein auke på 70 prosent samanlikna med fjoråret.

17.01.2013

Betre for daglegvarebutikkar i distrikta

Kommunal- og regionaldepartementet betrar støtteordninga til utsette butikkar i distrikta. Opptil 200 nye dagligvarebutikkar kan no få tilskot til naudsynte investeringar. Dei aller minste og mest perifere butikkane får redusert krava til eigendel.

Faktaark om endringar i støtteordning
Faktaark om støtteordningar for 2013