Praktisk informasjon

Merkur-programmet  ›  Praktisk informasjon
Merkur landskonferanse 2022
Praktisk informasjon

Stad for konferansen

Konferansen finn stad på Scandic Nidelven, Havnegata 1 – 3 i Trondheim sentrum. Hotellet ligg ein liten spassertur fra Trondheim Sentralstasjon, og like i nærleiken av Solsiden. Her finn du hotellet på kartet.

Vi bookar rom på vegne av alle deltakarane. Du betalar rommet når du sjekkar inn.

Mat

Hotellet er opptatt av lokal mat, og de vil tilby oss flotte og varierte måltider. Husk å melde fra om eventuelle matallergiar, slik at vi kan tilpasse maten til dine behov.

Registrering

Registrering til konferansen er åpen frå kl. 10:30 – 13:00. Du finn oss i underetasjen, trapp ned til konferanseavdelinga ligg i resepsjonsområdet.

Dette kostar det å delta

  • For kjøpmenn/bokhandlarar i Merkur-programmet, som har sitt hovudvirke i butikken, er konferanseavgifta kr 2000,-. Inntil to deltakarar pr butikk.
  • For andre deltakarar er konferanseavgifta kr 4100,-
  • Eventuell ekstra overnatting frå 18. til 19. oktober kr 1390,-

Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom frå 19. til 20. oktober, alle måltid og konferansepakke. Distriktssenteret bestiller alle overnattingar på vegner av deltakarane. Dersom du ønsker å dele dobbeltrom, skriv inn navnet på den du vil dele rom med i feltet «Andre behov» i påmeldingsskjema. Begge deltakere må melde seg på.

Deltakarar som ønskjer ei ekstra overnatting frå 18. til 19. oktober må sjølv betale for denne: 1390.- for enkeltrom.

Du betalar konferanseavgift og eventuell ekstra overnatting til hotellet ved innsjekk.

For dei som ønskjer å delta på konferansen utan overnatting, sender Distriktssenteret faktura på deltakaravgift på førehand. 2000,- for kjøpmenn/bokhandlarar i Merkur-programmet, 2900,- for andre deltakarar.

Reisestøtte til for kjøpmenn og bokhandlarar

Vi ønskjer at så mange kjøpmenn og bokhandlarar som råd skal delta. Difor dekkjer vi deler av reiseutgiftene for inntil 2 deltakarar pr butikk. Kjøpmenn og bokhandlarar i Merkur-programmet betalar kun ein eigenandel på kr 1500,- for reise.

Deltakaren må sjølv legge ut for billett. Deretter sender du faktura på differansen mellom billettpris og eigenandel til Distriktssenteret. Kvittering for kjøp av billett må ligge ved faktura.

Deltakarar må velje rimelegaste tilgjengelege reisealternativ. Deltakarar som skal ta fly må kjøpe billegaste tilgjengelege billett innan 1. september, inntil 1 innsjekka bagasje (fleksible billettar blir ikkje refundert).

Fakturaadresse: EHF til org.nr. 992375434.
Merk med referanse 3200HIFJ

Kontakt oss!

Har du spørsmål om konferansen? Ta gjerne kontakt, så skal vi svare deg så godt vi kan!