Vil du delta i kampanjen for lokal handel laurdag 20.oktober 2018?  Bruk påmeldings-skjemaet under og send påmelding direkte til Merkurs hovudkontor. Det er viktig at du oppgir både butikknamn, postadresse, epostadresse og målform (nynorsk eller bokmål). Alt kampanje-materiell er gratis. Frist for påmelding er 20.september, men vi tar imot påmeldingar så lenge vi har materiell på lager.

Dersom du ønskjer å gjennomføre ein lokal kampanje uavhengig av hovud-kampanjen, kan du også bestille materiell gjennom skjemaet på denne sida.

Merkur har fornya materiellet for 2018, med heilt nye plakatar. Vi sender ein standard-pakke med aktuelt materiell. Legg inn kommentar eller ønskjemål i skjemaet under dersom du har behov for meir eller mindre materiell.

Standardpakke nærbutikk 2018

  • 2 kampanje-plakatar (for oppheng i butikken) 70x100 cm

  • 1 invitasjon/kampanje-plakat (butikken kan legge inn lokal informasjon) 70x100 cm

  • 20 ballongar (til bruk på aksjonsdagen)

  • 25 klistremerke (for utdeling til interesserte kundar mm.) 6x6 cm

  • Tekst og bilde for kampanje på Facebook

  • Mal for invitasjon/flygeblad

Standardpakke bokhandel 2018

  • 300 bokmerke med argument for lokal handel (for utdeling ved kasse) 12x21 cm

  • 20 ballongar (til bruk på aksjonsdagen)

  • 25 klistremerke (for utdeling til interesserte kundar mm.) 6x6 cm

I tillegg til dette vil butikken få tilsendt gode råd og tips om korleis butikken kan gjennomføre kampanjen på ein god måte.

Nedlasting: Her kan du laste ned kampanjemateriell dersom du ønskje å printe ut sjølv

Har du spørsmål om kampanjen, ta kontakt med seniorrådgivar Per Kjetil Jørgensen på tlf 47 34 44 87 eller epost.

Bruk dette skjemaet for å sende påmelding direkte til Merkurs hovudkontor:

NB: Når påmeldinga er registrert, får du automatisk bekreftelse på denne nettsida

Bransje *
Kontaktperson *
Kontaktperson
Nynorsk vs Bokmal *
Velg språk for tilsendt materiell

FÅR DU FEILMELDING NÅR DU SKAL SENDE INN PÅMELDINGA?

Dersom du får feilmelding pga. brannmur eller gammal nettlesar, kan du sende påmelding til Merkur som vanleg epost. Hugs å gi opp butikknamn, namn på kjøpmann, postadresse, epost, mobilnummer og val av målform.