Vil du delta i kampanjen for lokal handel laurdag 21.oktober 2017?  Bruk påmeldings-skjemaet under og send påmelding direkte til Merkurs hovudkontor. Det er viktig at du oppgir både butikknamn, postadresse, epostadresse og målform (nynorsk eller bokmål). Alt kampanje-materiell er gratis. Frist for påmelding er 20.september, men vi tar imot påmeldingar så lenge vi har materiell på lager.

Dersom du ønskjer å gjennomføre ein lokal kampanje uavhengig av hovud-kampanjen, kan du også bestille materiell gjennom skjemaet på denne sida.

Merkur har fornya materiellet for 2017, med heilt nye plakatar. Vi sender ein standard-pakke med aktuelt materiell. Legg inn kommentar eller ønskjemål i skjemaet under dersom du har behov for meir eller mindre materiell.

Standardpakke nærbutikk 2017:
2 kampanje-plakatar (for oppheng i butikken) 50x70 cm
1 invitasjon/kampanje-plakat (butikken kan legge inn lokal informasjon) 50x70 cm
20 ballongar (til bruk på aksjonsdagen)
25 klistremerke (for utdeling til interesserte kundar mm.) 6x6 cm

Standardpakke bokhandel 2017:
2 invitasjon/kampanje-plakat (butikken kan legge inn lokal informasjon) 50x70 cm
300 bokmerke med argument for lokal handel (for utdeling ved kasse) 12x21 cm
20 ballongar (til bruk på aksjonsdagen)
25 klistremerke (for utdeling til interesserte kundar mm.) 6x6 cm

I tillegg til dette vil butikken få tilsendt gode råd og tips om korleis butikken kan gjennomføre kampanjen på ein god måte.

Har du spørsmål om kampanjen, ta kontakt med seniorrådgivar Per Kjetil Jørgensen på tlf 47 34 44 87 eller epost.

Bruk dette skjemaet for å sende påmelding direkte til Merkurs hovudkontor:

NB: Når påmeldinga er registrert, får du automatisk bekreftelse på denne nettsida

Bransje *
Kjøpmann *
Kjøpmann
Målform *
Velg språk for tilsendt materiell

FÅR DU FEILMELDING NÅR DU SKAL SENDE INN PÅMELDINGA?

Dersom du får feilmelding pga. brannmur eller gammal nettlesar, kan du sende påmelding til Merkur som vanleg epost. Hugs å gi opp butikknamn, namn på kjøpmann, postadresse, epost, mobilnummer og val av målform.