Ole Svedenborg

Ole Svedenborg har kontor i Narvik og har ansvar for Merkur-butikkar i Troms, untatt Nord-Troms, og Nordland nord for Saltfjellet.

Kontakt
Ole Svedenborg
Svedenborg Consulting
v/ Ole Svedenborg

Tore Hundsgt. 37
8514 Narvik

Tlf.: 907 97 127
Epost: ole@svedenborg.no