Eksempel nærbutikk

Kjøpmenn i distrikts-Norge må kunne meir enn å selje mjølk og brød. Merkur arbeider for at kjøpmennene skal ta på seg tilleggtenester, slik at butikkane får fleire bein å stå på. Her er eksempel på kjøpmenn som er opptatt av utvikle butikken som servicesenter for bygda og butikkar tilbyr nye tenester.

Merkur deler kvart år ut pris til den beste nærbutikken i kvar region. Dette er butikkar som har utmerka seg med godt entreprenørskap og god drift.

Aktuelt
Per Arne er best hos Nærbutikken

Nærbutikken Elgå og kjøpmann Per Arne Røsten gikk helt til topps i konkurransen om å bli Årets butikk i Nærbutikken-kjeden. Butikken ved Femunden har vært Merkur-butikk siden 1995 og har slik fått både faglig støtte og tilskudd til investeringer for å utvikle butikken.

Små butikkar blir sett på sidelinja

Nærbutikkar og andre lokale bedrifter blir ofte sett på sidelinja når kommunane skal stramme inn på regelverket for offentlege innkjøp. Fleire bedrifter i Forsand kommune i Rogaland har mista kommunen som storkunde. Lokalpolitikarar er uroa over at kommunen vel å kjøpa varer andre stader enn lokalt. Kjøpmann Rune Stangeland håper at kommunen nyttar sjansen til å endra innkjøpspraksisen sin før samanslåinga med nabokommunen Sandnes.

Butikken og fiskebruket er hjørnesteiner i Gamvik

Uten butikk eller fiskebruk ville fiskeværet på Finnmarkskysten vært offer for fraflytting. Men etter at et islandsk selskap fikk i gang igjen det lokale fiskeforedlingsanlegget, har optimismen kommet tilbake til Gamvik. Nærbutikken spiller en svært viktig rolle som servicebedrift og møteplass for både unge og gamle.

Tilbyr kommunale tenester på butikken

«Eit brød, pillene for neste veke og skifte av batteri i høyreapparatet». Slik kan ei tenkt handleliste ringt inn til framtidas lokalbutikk sjå ut.

Alta gir driftsstøtte til distriktsbutikker

Alta kommune støtter opp om nærbutikkene sine. Vekstkommunen i Finnmark har gitt driftsstøtte til tre dagligvarebutikker i utkanten av kommunen i 20 år. - Nærbutikkene er uvurderlige for oss. Vi får mye igjen for den støtte som kommunen gir, sier næringsrådgiver Dag Arne Johannessen i Alta.

Butikken er turistvert - kommunen betalar

Lokalbutikken fungerer som kommunes forlenga arm i arbeidet med å få fleire turistar til kommunen. Då er det ikkje urimeleg at kommunen betaler for butikkens vertskapsrolle. Øygarden kommune har gjort avtale om å betale 30.000 kr årleg for at Hellesøy landhandel har ansvar for turistinformasjon og WC-tilbod for tilreisande.

Kommunen kjøper service på nærbutikken

Fem nærbutikkar har fått avtale med Flora kommune om å ytre ekstra service og prøve ut kommunale tenester i butikken. Kommunen betaler 50.000 kr årleg for at lokalbutikken skal fungere som «kommunalt servicepunkt» for innbyggjarane.

Lanserer lokalmat-app for nærbutikker

Små lokale butikker har ofte mye spennende lokalmat å by på, men det er ikke alle som vet om det. Nå har Merkur fått utviklet en ny app for mobiltelefon som skal sørge for at informasjon om lokalmat i den lokale butikken kommer fram til kundene.

An-Magrit satser på utvikling av fjellbygda

Først bygde hun opp et senter for avl og trening av islandshester. Så startet arbeidet med å utvikle nærbutikken som et servicesenter for hyttefolk og fastboende. Nå håper An-Magrit Morset Hegstad på rekordstor påskehandel i Stugudal.

12 retters middag på nærbutikken

Løkta Kolonial er ikke helt som andre nærbutikker. Kjøpmann Hallvard Mikalsen som også er utdannet kokk, disket opp med en 12 retters middag da han inviterte sambygdinger og tilreisende til en uforglemmelig gourmetkveld i butikkens kaféavdeling.

Folkeleg engasjement gav bygda butikk

Dei var utan butikk i to år. Denne veka kunne ordføraren klippe snora for ein ny og moderne matbutikk, etter at bygdefolket hadde samla inn over to millionar kroner i aksjekapital. Bygda Fister i Rogaland plasserer seg i landstoppen det gjelder folkeleg engasjement for lokalbutikken.

Fiskarane som ville utvikle lokalsamfunnet

Brørne Daniel og Ruben Fedøy skulle kjøpe eigen båt og ha ei framtid som fiskarar. Men i staden kjøpte dei nærbutikken og satsa på lokal næringsutvikling. No er dei engasjert i alt frå havhotell og sykkelutleige til kafédrift og tare-dyrking.

Fikk tilbake offentlige innkjøp

Nærbutikken på Vassøy kan endelig juble. Nå får den lille butikken lov til å levere dagligvarer til skolen og barnehagen igjen. Etter tre års opphold har butikken endelig fått signert en ny kontrakt med Stavanger kommune om offentlige innkjøp.

Statsråden åpnet «kommunal nærbutikk»

Rømskog kommune satser på nærbutikken. Da det ble behov for nye lokale for Joker-butikken, satte kommunen like godt opp et helt nytt næringsbygg. – Butikken er livsnerven i lokalsamfunnet, sier rådmann Anne Kirsti Johnsen.

Turist-toalett og bossdunk på nærbutikken

Populære turistområder har store problemer med søppel og manglende toalett-tilbud for turister. Flere steder blir det tatt til orde for turistskatt for å finansiere flere offentlige toaletter og en bedre avfallshåndtering. I Sverige har noen kommuner valgt å samarbeide med lokale butikker for å etablere slike tilbud.

Nærbutikk med tog-hotell

«Silleruds Station» er ikkje som andre nærbutikkar. Kjøpmann Rikard Ohlin tilbyr «train og breakfast», i tillegg til daglegvarer og brukskunstbutikk. Det er ein fordel å ha mange bein å stå på, når du skal drive butikk på landsbygda i Sverige.

Kommunen kjøper service av nærbutikken

Svenske kommunar inngår service-avtalar med lokale butikkar. Torsby kommune i Värmland betaler opptil 30.000 svenske kroner til fem nærbutikkar, for den service som dei gir til lokalsamfunnet. – Dette er god økonomi for kommunen, seier ordførar Ann-Katrin Järåsen i Torsby.

Lokalt engasjement gav bygda ny butikk

Den gamle butikken var nedslitt og tilfredsstilte ikke dagens krav. Omsetningen var så liten at butikken på sikt stod i fare for å bli nedlagt. Men bygdefolket i Skjolden ville ikke miste lokalbutikken. Sogningene satset en million kroner og bygde splitter ny butikk, med god støtte fra Merkur og kommunen.

Spleiselag gav bygda ny butikk

Eidsbygda i Romsdal har fått splitter ny butikk til fem millionar kroner. Nybygget har blitt ein realitet takka vere eit spleiselag mellom bygda, kommunen og Merkur-programmet. Bygdefolket har kjøpt aksjar for ein million kroner og gjort mykje av byggjearbeidet på dugnad.

Vasket hele butikken på dugnad

Dugnadsånden lever fortsatt i beste velgående – i hvert fall på små bygdebutikker. På Kongsmoen i Nord-Trøndelag stilte 12 menn og kvinner opp for rundvaske nærbutikken som de er så glade i.