Konsulentar

Merkur-programmet har 10 godkjente konsulentar fordelt utover heile landet. Kjøpmenn, lokalsamfunn eller kommunar kan ta direkte kontakt med nærmaste konsulent for å få hjelp til utvikling av eksisterande daglegvarebutikk, etablering av ny butikk eller liknande.


Finn din konsulent

(A) Alta: Elisabeth Gamst Mathisen
(B) Narvik: Ole Svedenborg
(C) Sandnessjøen: Line Tellemann
(D) Trondheim: Stig Olson
(E) Førde: Ronny Mowatt
(F) Bergen: Per Spillum
(G) Bryne: Lars Helgeland
(H) Mandal: Roy Michaelsen
(I) Gvarv: Hallvard Christenson
(J) Lillehammer: Vigdis Myhre Næsseth