Vil du delta på Merkur-konferanse?

REGIONKONFERANSE: Styreleiar Inge Ryan på Merkurs regionkonferanse for Hordaland.

REGIONKONFERANSE: Styreleiar Inge Ryan på Merkurs regionkonferanse for Hordaland.

Butikkane som deltar i Merkur-programmet, får tilbod om regionale konferansar med fagleg og aktuelt program. Konferansane samlar nærbutikk-kjøpmenn på tvers av kjedene.

Konferansane skal vere ei oppfølging av hovudprogrammet, der kjøpmennene får inspirasjon og påfyll av ny kunnskap. Konferansane er også eit høve til å møte andre kjøpmenn frå same distrikt og byggje nettverk.

Merkur-konferansane er også opne for representantar for kommunane og andre som er opptatt av bygdeutvikling og butikkutvikling. Butikk-kjedene blir alltid invitert til konferansane.

Konferansane blir arrangert av den regionale Merkur-konsulenten. Dei fleste stader i landet blir det arrangert årlege konferansar. Konferansane går vanlegvis over to dagar.

Konferanse-program for 2019

5.-6.mars Bodø Konsulent: Line Tellemann

7.-8.mai Tromsø Konsulent: Elisabeth Gamst Mathisen/Ole Svedenborg

(Programmet vert oppdatert fortløpande...)

Konferanse-program for 2018

10.-11.april        Tromsø                 Konsulent: Elisabeth Gamst Mathisen/Ole Svedenborg

17.-18.april         Bodø                    Konsulent: Line Tellemann

5.-6.sept             Bø                        Konsulent: Hallvard Christenson

10.-11.okt           Hafjell                  Konsulent: Vigdis M. Næsseth

18.-19.okt           Namsos               Konsulent: Line Tellemann

30.-31.okt           Hjelmeland         Konsulent: Lars Helgeland

6.-7. nov             Bergen                 Konsulent: Per Spillum

4.-5.des              Kristiansand        Konsulent: Roy Michaelsen


Konferanse-program for 2017

28.feb-1.mars    Tromsø: Grand Hotel                              Konsulent: Ole Svedenborg/Elisabeth Gamst Mathisen

10.-11.mai          Bodø: Skagen Hotell                              Konsulent: Ole Svedenborg/Line Tellemann

5.-6.sept            Kristiansand                                           Konsulent: Roy Michaelsen

6.-7.sept            Holmsbu/Østlandet Sør                          Konsulent: Hallvard Christenson

12.-13.sept        Lierne/Trøndelag/Nordland                    Konsulent: Line Tellemann

16.-17.okt          Hedmark/Oppland                                  Konsulent: Vigdis Myhre Næsseth

30.-31.okt          Oslo (Nord-Norge)   BOK                       Konsulent: Line Tellemann/Elisabeth Gamst Mathisen

31.okt-1.nov      Førde: Sunnfjord Hotel                           Konsulent: Ronny Mowatt

6.-7.nov             Bergen                                                   Konsulent: Per Spillum

7.-8.nov             Sand i Ryfylke                                        Konsulent: Lars Helgeland

15.-16.nov         Trondheim                                              Konsulent: Stig Olson

Konferanse-program for 2016

1.-2.mars           Tromsø: Grand Nordic Hotel                    Konsulent; Ole Svedenborg/Elisabeth Gamst Mathisen

7.-8.mars           Hell (Butikken som sosial arena)             Konsulent: Line Tellemann

27.-28.april         Flora: Quality Hotel, Florø                      Konsulent: Ronny Mowatt

10.-11.mai          Stjørdal/Hell                                            Konsulent: Stig Olson

12.-13.sept         Nes/Helgøya (Mjøsa)                              Konsulent: Vigdis Myhre Næsseth

4.-5.okt               Namsos                                                  Konsulent: Line Tellemann

26.-27.okt           Oslo   MERKUR BOK                             Konsulent: Line Tellemann/Elisabeth Gamst Mathisen

3.-4.nov              Bodø                                                      Konsulent: Line Tellemann/Ole Svedenborg

15.-16.nov          Haugesund                                            Konsulent: Lars Helgeland

28.-29-nov          Bergen                                                  Konsulent: Per Spillum

Vil du delta på Merkurs regionkonferanse? Ta kontakt med den aktuelle konsulenten.