Prosjekt: "Kommunen og nærbutikken"

ØYTUR: Deltakarar i kommune-prosjektet på veg til startkonferanse på Rognaldsvåg i Flora kommune.

Seks kommunar og 11 nærbutikkar i Sogn og Fjordane deltar i eit nasjonalt prosjekt for å utvikle butikken som lokalt servicesenter. Prosjektet blir gjennomført av Merkur-programmet i samarbeid med Distriktssenteret og KS.

Kommunane Flora, Askvoll, Fjaler, Stryn, Luster og Aurland er handplukka til å vere med på prosjektet, saman med 1-3 nærbutikkar frå kvar kommune.

Tysdag 2.mai 2017 var 37 ordførarar, rådmenn og kjøpmenn frå Sogn og Fjordane samla på Rognaldsvåg i Flora kommune for å dra i gang det nye prosjektet, saman med representantar frå Kommunaldepartementet, Distriktssenteret, KS og Merkur.

Nye oppgåver

Målsettinga med det nye prosjektet er å få til tettare samarbeid mellom distriktskommunar og lokalbutikkar slik at butikken får ei rolle som kommunes forlenga arm i lokalsamfunnet.

Det er snakk om å utvikle nærbutikken som eit lokalt servicesenter, med eit variert tilbod av tenester for folk og næringsliv. Det er også fokus på butikken som møteplass, både for fastbuande, tilreisande og nye innbyggjarar med behov for integrering.

Vidare ønskjer ein å stimulere til lokalt utviklingsarbeid der butikken får ei entreprenøriell rolle som nav i eit lokalt nettverk. Til slutt kan det vere aktuelt å etablere forpliktande avtalar mellom butikk og kommune, der butikken tek på seg nye oppgåver i lokalsamfunnet på oppdrag for kommunen.

Bu lenger heime

Fleire lokalsamfunn har ei relativt stor gruppe eldre. Dersom folk kan bu lenger heime i lokalsamfunnet før flytting til omsorgsbustad eller andre typar institusjonar, vil kommunane kunne spare pengar på helse- og sosialtenester.

Det også ei viktig målsetting at dei små butikkane kan få fleire tilleggstenester, slik at dei får styrkt det økonomiske grunnlaget for vidare drift. Samtidig vil dette gi betre service for folk på bygda.

Lokale prosessar

Merkur-prosjektet «Kommunen og nærbutikken»  er sett i gong etter initiativ frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet skal gå over 2 år og vere avslutta i 2019.

Prosjektleiar Ronny Mowatt og prosjektmedarbeidar Per Spillum skal no dra i gang lokale prosessar i dei seks kommunane, der kommune, butikk, grendelag og andre interessentar skal samarbeide om konkrete prosjekt.
 

RESSURSAR:

START-KONFERANSE ROGNALDSVÅG 2.MAI 2017

Program for konferansen
Deltakarliste med kontaktinfo
Presentasjon av prosjektet
Kommunale tenester i butikk
Nærbutikken som utviklingsaktør