Hallvard Christenson

Hallvard Christenson har kontor i Gvarv i Telemark og har ansvar for Merkur-butikkar i Telemark, Buskerud, Akershus, Vestfold og Østfold.

Kontakt

Hallvard Christenson
Bedre Bedrifter AS - Plan 1
Noradalsvegen 12
3810 Gvarv

Tlf: 915 48 508

Epost: hc@plan1.no

Jon_hidle.jpg