Prosjekt: Butikken som sosial arena

Merkur startet høsten 2012 opp et pilotprosjekt for utvikling av butikken som bygdas møteplass. Noe av bakgrunnen for prosjektet var erkjennelsen av at den lokale butikken blir stadig viktigere for helse og trivsel i små bygder.

Seks butikker på Helgeland og åtte butikker i Trøndelag har deltatt i prosjektet «Butikken som sosial arena». Kjøpmennene har i samarbeid med kommuner og lokalsamfunn jobbet for å utvikle butikkene, slik at de kan tilby nye tjenester både for unge og eldre. Målsettingen var å styrke lokalbutikkens posisjon i bygda, utover det å selge dagligvarer. Det var også et mål å gi bygdene et bedre service-tilbud.

-  De små butikkene er viktig for folkehelsa fordi de leverer trygghet,  nærhet og tilhørighet, i tillegg til å selge dagligvarer. Nærbutikken er som helsekost for sjelen, uttalte Per Fugelli, professor i sosialmedisin, på den første samlingen for kjøpmenn og kommune-topper.

De utvalgte kjøpmennene har deltatt på fire felles samlinger, i tillegg til å ha fått hyppig besøk av prosjektleder og Merkur-konsulent Line Tellemann. De har også gjennomført folkemøter for å få fram hva slags behov som finst i lokalsamfunnet.

De viktigste resultatene av prosjektet blir oppsummert i en fyldig rapport, der det blir beskrevet hva slags aktiviteter som er satt i gang på de ulike butikkene. Det er en viktig målsetting at erfaringene fra Trøndelag og Nordland skal formidles videre til andre deler av landet.

LES RAPPORTEN: Her kan du laste ned og lese rapporten

Er du interessert i å finne ut mer om prosjektet? Her er oversikt over hva som har skjedd på samlingene, inkludert flere foredrag og aktuelle presseoppslag. Her er også kontaktinformasjon til deltakerne.

Ressurser

Oversikt over deltakere fra Nordland (inkl. telefon og epost)

Oversikt over deltakere fra Trøndelag (inkl. telefon og epost)

1. Samling Værnes 30. - 31.august 2012

Program

Kreative innspill på første samling

Flere kreative forslag til butikk-aktiviteter

Presentasjon av Butikken som sosial arena (ppt) (Line Tellemann, prosjektleder)

Hvorfor satser Kommunal- og regionaldepartementet på butikken som sosial arena (ppt)  (Judith Kortgård, fagdirektør KRD)

Presseoppslag

Idédugnad for butikken som møteplass
- Nærbutikken er helsekost for sjelen (Per Fugelli)

2. Samling Sandnessjøen 14. - 15.mars 2013

Program

Hvordan tenke ut av boksen? (Bjørn Glistrup, næringssjef i Nesna)

Korleis hindre at kundane blir slukt av Storeulv? (Ole Stubhaug, Joker-kjøpmann i Sunnfjord)

3. Samling Namsos 16. - 17. oktober 2013

Program

Presseoppslag:

Vil koke til seg kunder
Livredd for at tilbudet faller bort
Ny giv i Nærbutikken
Mer enn bare butikk

4. Samling Sandnessjøen 2.-3. september 2014

Program

Presseoppslag

En sjanse til å satse
Ny vår for nærbutikker
Sparer pengar på nærbutikker (Kommunal rapport)

Har du spørsmål om Butikken som sosial arena?
Kontakt Merkur-konsulent Line Tellemann