Butikken har blitt bygdas møteplass

BRASØY HANDEL: Pub med uteservering har blitt et svært populært tilbud, både for fastboende og hyttefolk i Herøy.

Butikker som har utviklet møteplass-funksjoner og tilleggstjenester, har erfart at det lønner seg å satse. Omsetningen har økt og butikkene har fått større inntjening. Bygdefolket har fått et større aktivitetstilbud og et sterkere eierforhold til lokalbutikken.

14 utvalgte nærbutikker på Helgeland og i Trøndelag har gjennom prosjektet «Butikken som sosial arena»  fått statlig drahjelp til å utvikle butikken som bygdas møteplass. Merkur-programmet for distriktsbutikker har i to år jobbet sammen med bygdefolk, kjøpmenn og kommunene for at lokalbutikken skal få en enda viktigere rolle i lokalsamfunnet.

LES OGSÅ: Butikken har blitt bygdas møteplass

- Jeg vil si det så sterkt at butikkene i dette prosjektet har klart å samle bygda på en ny måte. Det er skapt et eierforhold til butikken som er unikt, da tilbudene som er skapt i stor grad gjenspeiler brukernes drømmer og ønsker for hva butikken skulle kunne tilby, sier prosjektleder Line Tellemann.

Pub og lokalmat

Butikken som sosial arena_forside.jpg

Flere butikker har bygget opp små kafeer/puber med godkjent kjøkken som tilbyr servering både på dagtid og kveldstid. Noen satser på produksjon av lokalmat. Mange har rustet opp en trang og nedslitt kaffikrok og tilbyr nå kundene en triveligere møteplass og servering fra en moderne kaffemaskin. Noen butikker har fått treningsstudio og kajakkutleie – eller leie av hytte og sykkel. Andre tilbyr gratis lån av nettbrett og trådløst nett.

Området utenfor butikkene har også blitt opprustet, med sitteplasser, grill-tilbud og lekeplass. På denne måten har butikkene blitt mer attraktive både for fastboende og turister.

PRESENTASJON: Ønsker du å utvikle butikken som bygdas møteplass?
Her er en presentasjon av Merkur-prosjektet, med tips til kjøpmenn som vil lære av erfaringene fra Nordland og Trøndelag.

Strikkekveld og bondekafe

Flere butikker har etablert og videreutviklet samarbeid med kommunen. Butikker organiserer skyss-tjeneste for eldre som har behov for å komme til butikken for å handle. Flere butikker formidler turistinformasjon og kommunal informasjon.

GRILLFEST: Løkta Kolonial på Dønna er en viktig samlingsplass for folket på øya.

En rekke lokalsamfunn har fått nye aktivitetstilbud. Butikken har blitt samlingsstedet for alt fra strikkekvelder og «kjerringtreff» til sjakk-kvelder og bonde-kafe. Nye lokaler blir også brukt til overføring av fotballkamper på storskjerm og til konserter og kunst-utstillinger. Møterom i tilknytning til butikken blir leid ut til lag og organisasjoner.

Stor dugnadsinnsats

Bygdefolket har blitt mobilisert gjennom en serie med folkemøter. Dette har skapt en forventning og et eierforhold til prosjektet som har utløst nye samarbeidsformer og en formidabel dugnadsinnsats flere steder.

- Dugnadsjobbene var ikke noe de gjorde for eller til butikken, men noe som ble gjort for at det skulle være til felles glede og nytte for hele bygda, sier Line Tellemann.

Aktivitetene som har blitt til, har i sin tur skapt ytterligere samhold. På flere butikker er det nå faste dager med ulike aktiviteter. Og det er brukerne selv som i stor grad har tatt styringen. Kundene koser seg når de er i butikken.

Større livskvalitet

Prosjektet har også gjort butikken, kjøpmannen, tjenestene og møteplassen mer synlig. Kjøpmannen har blitt mer stolt av jobben han yter for lokalsamfunnet sitt. Og driverne har langt på vei fått en ny «status» i bygda.

- Aktiviteter rundt butikken skaper større oppslutning om den lokale butikken slik at handels-lekkasjen blir mindre. Like viktig er det at nye tjenester eller aktiviteter er med på å gi større livskvalitet for menneskene i lokalsamfunnet, oppsummerer prosjektleder og Merkur-konsulent Line Tellemann.

Les og bli inspirert

Merkur-programmet har laget en fyldig rapport om «Butikken som sosial arena». Her kan du se hva som har skjedd i de ulike butikkene i prosjektet. Rapporten har også en oversikt over aktuelle ideer for utvikling av butikken som bygdas møteplass.  Du kan også klikke deg inn på butikkene sine Facebook-sider.

Det er en målsetting at tiltak som først har blitt lansert i Nordland og Trøndelag, nå kan bli realisert helt andre steder. Og at kjøpmenn og lokalsamfunn i andre deler kan bli inspirert til å utvikle sine butikker på liknende måte.

LAST NED OG LES RAPPORTEN:
Her kan du laste ned rapporten «Butikken som sosial arena» (pdf-versjon)
Her kan du lese rapporten på nett, i en bladbar versjon (Issuu)

Vil du vite mer om Merkur-prosjektet "Butikken som sosial arena"?

Her er en oversikt over deltakere, prosjekt-samlinger, medieoppslag mm.