Årsmeldingar

Merkur-programmet rapporterer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her er årsmeldingar for dei siste åra:

Årsmelding for 2017:    Rapport til KMD    Kortversjon av årsmelding

Årsmelding for 2016     Rapport til KMD    Kortversjon av årsmelding

Årsmelding for 2015:    Rapport til KMD    Kortversjon av årsmelding

Årsmelding for 2014:    Rapport til KMD    Kortversjon av årsmelding

Årsmelding for 2013

Årsmelding for 2012

Årsmelding for 2011

Årsmelding for 2010

Årsmelding for 2009