Merkur-programmet  ›  Arrangement  ›  Webinar: Kommunen som innkjøper

Webinar: Kommunen som innkjøper

Ikon som indikerer stad
28. nov 12:00
Ikon som indikerer dato
Webinar

Hvordan kan kommunen legge til rette for at små- og mellomstore bedrifter og lokale leverandører kan konkurrere om kommunale innkjøpsavtaler? Det er tema for Distriktssenterets webinar 28. november kl 12:00 – 13:00 om handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser.

WEBINAR: Jurist Andreas Hjortland er en av deltakerne.

Oslo Economics har i høst levert rapporten Kommunen som innkjøper: Muligheter for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter og konkurranse fra leverandører på bestilling fra Distriktssenteret.

Rapporten dokumenterer at kommunene kan benytte seg av mange tiltak som generelt bedrer små og mellomstore/lokale leverandørers konkurransedyktighet i kommunale kontrakter, uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser.

Utredningen fra Oslo Economics ble første gang presentert på Merkurs landskonferanse i Trondheim 19.oktober.

Nå inviterer Distriktssenteret alle interesserte til å få en mer utfyllende presentasjon på gratis webinar mandag 28.november kl 12-13.

Målgruppen for webinaret er kommuner i Distrikts-Norge som ønsker å legge til rette for lokale bedrifter, sikre lokale arbeidsplasser og lokalt servicetilbud og stimulere lokal næringsutvikling.

På webinaret får du møte siviløkonom Svend Boye fra Oslo Economics og jurist Andreas Hjortland fra Inventura AS, som har gjennomført flere store utredninger om offentlige innkjøp.

I tillegg får du møte kommunedirektør Ole Bjørn Moen og controller Richard Sandnes fra Oppdal kommune. Oppdal blir trekt fram som eksempel på en kommune som ser innkjøp som et strategisk virkemiddel for god samfunnsutvikling.

Påmelding