Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Bli med på Handle lokalt-dagen
Ung person med handlevogn i butikklokale. Foto.

Bli med på Handle lokalt-dagen

30. august 2023

14. oktober er det Handle lokalt-dagen for både nærbutikk og bokhandel. Meld butikken din på i dag for å få tilsendt gratis kampanjemateriell. Frist for påmelding er 24. september.

Meld butikken på Handle lokalt i dag
Når du melder deg på Handle lokalt-dagen 2023, får du tilsendt gratis plakat som du kan bruke i butikken. I tillegg får butikkane klistremerke og bokhandlarane bokmerke. Du kan også laste ned digitalt materiell, til bruk på sosiale medium og for utskrift. Du vel om du vil ha materiellet på nynorsk eller bokmål.

Butikkar som er med på Handle lokalt-dagen får tilsendt ein gratis materiellpakke. Alle butikkar får plakat. Nærbutikkane får klistremerke, medan bokhandlarane får bokmerke. Dette kan brukast til marknadsføring av butikken sin aktivitet på dagen, og til å setje søkjelyset på lokal handel. I tillegg vil butikken kunne laste ned digitalt materiell for utskrift, bruk i sosiale medier eller til bruk i annonser.

Handle lokalt er ein årleg kampanje i regi av Merkur-programmet. Kampanjen handlar om å synleggjere kor viktig butikken er som møteplass, servicesenter og salsstad for daglegvarer. Saman med aktivitetane butikken gjennomfører, skal den stimulere til meir lokal handel.

Det er opp til butikken å bestemme korleis og når kampanjen skal gjennomførast. Den vanlegaste aktiviteten er at butikken og bygda går saman om ein dag med ekstra mykje aktivitetar i og rundt butikken. Det kan vere underhaldning, konkurransar og servering. Mange samarbeider med frivillige organisasjonar om få få det til, og mange inviterer lokalavisa til å dekkje aktiviteten.

Vi veit at det er ulike meiningar om når det passar best å gjennomføre ein slik kampanjedag. Når vi vel å halde på midten av oktober, er det fordi vi gjennom spørjeundersøkinga etter fjorårets kampanje fekk tydelege signal på at eit stort fleirtal av butikkane ønskjer det slik. Det gjer at vi legg opp aktiviteten no til hausten, men det er som alltid fritt fram for å finne gode lokale løysingar. Nokon har alt gjennomført sin handle-lokalt dag med stor suksess.

Det har også kome fram ønskje om at materiellet skal vere meir haldbart, så det er mogleg å bruke det over lengre tid eller fleire gonger. I år kjem difor plakaten ikkje på papir, men på miljøduk. Denne er haldbar og brettbar. Det gjer også at distribusjonen er lettare, slik at dei som melder seg på vil få materiell tilsendt som brevpost i staden for pakke.

Av: Dan-Erik Aggvin