Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Skal designe framtidas nærbutikk
Bilde for Skal designe framtidas nærbutikk
STØTTESPILLER: Glenn Sæstad (t.v.) og Nikolai Sabel i Lokalt Byrå skal jobbe med design og arkitektur i tilknytning til utviklingen av Gamvik Handel.

Skal designe framtidas nærbutikk

12. januar 2023

Distriktssenteret og DOGA (Design og arkitektur Norge) har valgt ut tre design- og arkitektur-team som skal bidra med å utvikle konsepter for framtidas nærbutikk i Distrikts-Norge.

AT arkitektur og Fabric+ skal være støttespillere til den lokale piloten Nordmela landhandleri og kafe, Lokalt byrå sammen med Verte og Æra skal jobbe med Gamvik Handel, og Pir 2 skal jobbe med Joker Grue Finnskog.

Disse tre nærbutikkene er plukket ut til å delta i et nasjonalt pilotprosjekt som skal utvikle nye modeller for et bærekraftig tjenestetilbud med innovative fysiske fasiliteter, der nærbutikken fungerer som et nav i lokalsamfunnet.

Distriktssenteret fikk tilbud fra 18 ulike konsulent-miljø som ønsket å bidra til å heve innovasjonshøyden i prosjektet, etter først å ha kjørt en omfattende prosess med dialogmøter med potensielle fagmiljø.

Internasjonalt

AT arkitektur og Fabric+ i Bodø/Tromsø har fått oppdraget med å bistå i prosessen med utvikling av Nordmela landhandleri og kafe på Andøya i Nordland.

Butikken ligger i en omstillingskommune som har fått næringsutfordringer etter nedlegging av flystasjon – samtidig som kommunen også ser store muligheter i form av nye næringer og arbeidsplasser. Blant annet blir romhavna Space Port etablert like ved butikken på Nordmela

Butikken ønsker å utforske hvordan man kan koble ulike næringsaktører rundt nærbutikken og tilrettelegge for et internasjonalt arbeidsliv i et lite lokalsamfunn, i samarbeid med kommunen.

Lokalsamfunnsverksted

Lokalt Byrå i Storfjord i Troms har i samarbeid med Verte Landskap og Arkitektur i Finnmark og Æra Strategic Innovation fått oppdraget med å bistå prosessen med utvikling av Gamvik Handel i Gamvik i Finnmark.

Gamvik Handel har hatt en positiv utvikling i takt med utviklingen på fiskebruket. Men lokalsamfunnet har utfordringer med eldre befolkning, integrering av arbeidsinnvandrere, behov for arbeidskraft og nedlegging av viktige tjenester.

Butikken ønsker å utvikle et «Lokalsamfunnsverksted» i samarbeid med andre lokale aktører, der folk kan skape et sterkere fellesskap og et mer robust og stabilt lokalsamfunn.

Stedsutvikling

Pir 2 i Trondheim har fått oppdraget med å bistå prosessen med utvikling av Joker Grue Finnskog på Svullrya i Innlandet.

Joker Grue Finnskog er en tradisjonsrik nærbutikk, nær svenskegrensa. Butikken trenger å tilpasse varesortiment og servicetjenester til dagens kundebehov, handlemønster og turiststrøm, samtidig som de vil ta vare på sin identitet og historie.

Butikken har lagt opp til et tett samarbeid med kommunen, og butikkens utviklingsprosjekt er også en del av kommunens arbeid med stedsutvikling.

For hele landet

Prosjektet startet i fjor høst og går over et år, med seniorrådgiver Aina Sofie Brox i Distriktssentret som prosjektleder.

De tre butikkene skal jobbe tett sammen med andre lokale aktører, kommuner og butikkjeder for å komme fram til nye måter å drive butikk på, der nærbutikken er et av flere tilbud i et bygdesenter.

I løpet av prosjektperioden skal hver pilot skal ha utviklet en modell for et lønnsomt og attraktivt tjenestetilbud, og komme fram til en detaljert beskrivelse av et konsept for en bygningsmessig løsning.

Når pilotprosjektet er ferdig, kan butikkene gå videre og gjennomføre bygging, ombygging eller andre fysiske tiltak som er nødvendig for å gjennomføre planene sine. Det er etablert samarbeid med flere virkemiddelaktører med tanke på finansiering av konsepter som blir utviklet gjennom prosjektet.

Et viktig målsetting er at ideer som blir utviklet i prosjektet og forslag til løsninger skal formidles, deles og kunne brukes i utviklingen av andre nærbutikker og lokalsamfunn med tilsvarende utfordringer andre steder i landet.

LES MER OM PROSJEKTET: Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget