Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Oslo Economics skal utrede kommunale innkjøp
Bilde for Oslo Economics skal utrede kommunale innkjøp
LOKAL HANDEL: Barnehagar i Suldal kommune får daglegvarer frå den lokale kjøpmannen. Foto: Nora Bogetvedt Jensen, Suldalsposten

Oslo Economics skal utrede kommunale innkjøp

12. mai 2022

Konsulentfirmaet Oslo Economics har fått i oppdrag fra Distriktssenteret å utrede hvilket handlingsrom kommunene har for å kunne legge til rette for anbud, slik at små og mellomstore virksomheter i distriktene kan delta i konkurranser og få kommunen som kunde.

Oslo Economics skal i samarbeid med Inventura lage en juridisk utredning som ser på handlingsrommet som kommunene har for å innrette offentlige innkjøp på en måte som kan tilrettelegge for lokale bedrifter.

Konsulentfirmaet vil ta kontakt med kommuner som handler mye lokalt og undersøke hvilke tiltak disse kommunene gjennomfører.

Oslo Economics vil gjennom dette oppdraget levere en veileder som kommunene kan bruke for å vurdere hva slags innkjøp som er mest interessant for å tilrettelegge for små og mellomstore virksomheter.

Distriktssenteret vil også få en veileder som sier noe om hvordan kommuner kan jobbe for å overvinne barrierer både hos kommunene selv og hos lokale leverandører.

Utvider perspektivet

Gjennom arbeidet med Merkur-programmet har Distriktssenteret erfart hvor viktig kommunale innkjøp kan være for å sikre overlevelse for marginale lokalbutikker. Butikken er viktig for små lokalsamfunn både som møteplass og nav i lokalsamfunnet – og som leverandør av dagligvarer og tjenester.

Distriktssenteret ønsker nå å utvide perspektivet utover lokale butikker og få belyst «mulighetsrommet» for små og mellomstore bedrifter fra ulike bransjer.

Stor kompetanse

Utredningen «Kommunen som innkjøper» vil etter planen bli overlevert til Distriktssenteret 30.september. Ny kunnskap fra utredningen vil bli brukt i Distriktssenterets veiledningsarbeid rettet mot distriktskommuner, både gjennom Merkur-programmet og gjennom Distriktssenterets øvrige kontakt med kommuner i Distrikts-Norge,

Oslo Economics har stor kompetanse på offentlige innkjøp etter å ha levert flere store utredninger om offentlige innkjøp for Nærings- og fiskeridepartementet og flere andre statlige virksomheter de siste årene. Prosjektleder Svend Boye har blant annet ledet utredningene om innkjøpssamarbeid i kommunesektoren, store offentlige kontrakter, nye samfunnssyn i offentlige anskaffelser og heving av nasjonal terskelverdi.