Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Bestiller utredning om kommunale innkjøp
En person med handlepose står ved en bil
LOKAL LEVERANSE: Butikken på Nordagutu i Telemark har fått avtale om å levere dagligvarer til skole og omsorgsboliger. Foto: Privat

Bestiller utredning om kommunale innkjøp

21. mars 2022

Hvilket handlingsrom har kommunene for å kunne legge til rette for anbud slik at små og mellomstore virksomheter i distriktene kan delta i konkurranser og få kommunen som kunde? Dette spørsmålet ønsker Distriktssenteret å få svar på ved å bestille en utredning om kommunale innkjøp.

Distriktssenteret har behov for kunnskap om hvordan kommunene kan bruke innkjøpsrollen til å ta samfunnssvar. Distriktssenteret ønsker å få en eksempelsamling om kommunen som innkjøper, der det undersøkes hvilke gevinster som skapes, betingelse for gevinster, og hvilket mulighetsrom kommunene har.

Oppdraget med å lage en utredning om kommunale innkjøp er lagt ut på anbuds-portalen Doffin. Fristen for å komme med et anbud er satt til 24.april.

Viktig for Merkur-butikker

Distriktssenteret har siste årene bygd opp kunnskap om kommunale innkjøp med spesiell vekt på hvordan kommunene kan legge til rette for at lokale dagligvarebutikker(Merkur-butikker) kan få levere dagligvarer til kommunen.

Kommunale innkjøp er viktig for mange distriktsbutikker. Salg av dagligvarer til skoler og barnehager kan utgjøre 5-10 prosent av årsomsetninga for en slik butikk. Kommunale innkjøp er også viktig for andre lokale virksomheter, som i økende grad kommer tapende ut når kommunen legger opp til store interkommunale innkjøpt tilrettelagt for store regionale eller nasjonale leverandører.

Distriktssenteret ønsker gjennom utredningen å utvide perspektivet utover Merkur-butikkene og se på «mulighetsrommet» for små og mellomstore bedrifter uavhengig av bransje. Kommunale innkjøp må sees i sammenheng med kommunens rolle som samfunnsutvikler, næringsutvikler og som aktør i å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Problemstillinger

Her er noen av problemstillingene som Distriktssenteret ønsker å få belyst gjennom utredningen:

  • Hvilket juridisk handlingsrom har kommunene for å kunne legge til rette for anbud på en slik måte at små og mellomstore virksomheter i distriktene kan delta i konkurranser og få kommunen som kunde?
  • Hvordan kan kommunen bruke sin innkjøpsrolle til å understøtte lokal samfunns- og næringsutvikling?
  • Hva er barrierene for at kommunen ikke utnytter handlingsrommet sitt?
  • Hvilke gevinster eller ringvirkninger har lokale kommunale innkjøp for kommunen, lokalsamfunn/innbyggere, næringsliv, og klima og miljø?