Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  100 kjøpmenn får bli med i Merkur utvikling
To personer ved handledisk
NYTT PROGRAM: Utviklingsprogrammet for Merkur-kjøpmenn ble i fjor revidert og forbedret.

100 kjøpmenn får bli med i Merkur utvikling

23. mars 2021

Minst 100 kjøpmenn vil få sjansen til å bli med i Merkurs nye utviklingsprogram i år. Over hele landet vil det bli etablert nettverksgrupper for kjøpmenn som ønsker å dele erfaringer og bygge opp mer kunnskap om butikkledelse, butikkutvikling og samspillet mellom butikken og lokalsamfunnet.

Merkur-styret har bevilget midler til 10 utviklingsprogram, med cirka ti deltakere i hver gruppe. Det betyr at alle Merkur-konsulenter vil kunne tilby Merkur utvikling for kjøpmenn i sin region.

I fjor høst ble det tatt ut kjøpmenn til fire grupper, i regionene Midt-Norge, Hordaland, Rogaland og Agder. I løpet av våren vil det bli lagt til rette for seks nye grupper, for resten av landet.

Er du nysgjerrig på Merkur utvikling og har lyst til å delta? Ta direkte kontakt med din Merkur-konsulent!

Verktøy for utvikling

Merkur utvikling, som tidligere ble kalt for «hovedprogrammet», skal gi deg som kjøpmann verktøy for å styrke lønnsomheten i butikken, finne nye kilder til inntekt og utvikle butikken i samspill med kommunen og bygda.

Programmet er bygd opp rundt tre hovedtema:

  • Ledelse med fokus på kompleksiteten i rollen som Merkur-kjøpmann

  • Lønnsomhet i både butikk og tilleggstjenester

  • Samarbeid med kommune og lokalsamfunn for å tilby servicetjenester som bygda har bruk for

Hele utviklingsprogrammet ble i fjor revidert og forbedret, i samarbeid med butikkjedene.

Tett oppfølging

Merkur-konsulenten setter sammen en gruppe med ti kjøpmenn fra ulike kjeder. Gruppa har opptil fem to-dagers samlinger i løpet av et år. I tillegg får butikken oppfølging av Merkur-konsulenten i mellomperiodene.

Første steg i prosessen er å kartlegge kjøpmannens kompetanse. Det er utviklet et kartleggingsverktøy for å finne ut hva du behersker, og hvilket behov du har for ny kompetanse. Merkur-konsulenten vil i tillegg lage en situasjonsanalyse for butikken med utgangspunkt i økonomiske nøkkeltall. Det vil også bli gjort en enkel kartlegging av hva slags servicetilbud butikken gir, og hvilke behov bygda kan ha for nye tjenester.

Kartleggingen gjør det mulig å få til en mer skreddersydd opplæring, tilpasset behovet til kjøpmennene i gruppa.

Tilbud til alle

Merkur utvikling er et tilbud til alle kjøpmenn som har behov for mer kompetanse for å kunne utvikle butikken. Noen av deltakerne har nettopp tatt over en distriktsbutikk, andre har noe mer erfaring.

Butikker som har deltatt i utviklingsprogrammet, vil bli fulgt opp at Merkur-konsulenten gjennom årlige bedriftsbesøk og annen kontakt etter behov. Du vil også få tilbud om å delta på regionale samlinger til høsten. Videre vil butikken få mulighet til å søke om økonomisk støtte, dersom den faller innenfor regelverket som gjelder for de ulike støtteordningene.