Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Nytt utviklingsprogram for Merkur-kjøpmenn
Fire personer i trapp på kjøpesenter
NYTT PROGRAM: Aina Sofie Brox (t.h.) fra Distriktssenteret har hatt hovedansvaret for arbeidet med nytt utviklingsprogram. Merkur-konsulentene Vigdis Myhre Næsseth (t.v.), Per Spillum og Lars Helgeland har deltatt i arbeidet.

Nytt utviklingsprogram for Merkur-kjøpmenn

12. november 2020

Merkur har fornyet utviklings- og opplæringsprogrammet for distriktskjøpmenn. Det tidligere hovedprogrammet har skriftet navn til Merkur utvikling og vil nå legge mest vekt på ledelse, lønnsomhet og butikkens samspill med kommune og lokalsamfunn.

Utviklingsprogrammet blir regnet som grunnpilaren i Merkurs kompetanseprogram og har blitt revidert flere ganger siden etableringen av Merkur i 1995. Nå har Distriktssenteret under ledelse av seniorrådgiver Aina Sofie Brox gjennomført en omfattende gjennomgang av innholdet, i samarbeid med aktuelle kjeder og tre av Merkur-konsulentene.

40 kjøpmenn, på tvers av kjeder, i fire ulike regioner, får tilbud om å være med i Merkur utvikling i 2020. I høst skal disse kjøpmennenes behov for kompetanse kartlegges, og den enkelte kjøpmann og Merkurkonsulent skal i felleskap sette mål og lage en handlingsplan for butikken. Hvordan det blir tilrettelagt for samlinger på nyåret, må vurderes ut i fra situasjonen med koronasmitte.

Tre hovedtema

Merkurs oppgave er å bidra til å utvikle kompetansen til Merkur-kjøpmenn med kunnskap, nettverk og verktøy for å styrke lønnsomheten i butikken, finne nye kilder til inntekt og utvikle butikken i samspill med kommunen og bygda.

Merkur utvikling er bygd opp rundt tre hovedtema:

  • Ledelse med fokus på kompleksiteten i rollen som Merkur-kjøpmann

  • Lønnsomhet i både butikk og tilleggstjenester

  • Samarbeid med kommune og lokalsamfunn for å tilby servicetjenester som bygda har bruk for

Skreddersydd opplæring

Det er utviklet et nytt kartleggingsverktøy for å finne ut hvilken kompetanse kjøpmannen har, og hvilket behov han eller hun har for ny kompetanse gjennom å delta i Merkur utvikling. Merkur-konsulenten vil i tillegg lage en situasjonsanalyse for butikken med utgangspunkt i økonomiske nøkkeltall. Det vil også bli gjort en enkel kartlegging av hva slags servicetilbud butikken gir, og hvilke behov bygda kan ha for nye tjenester.

Kartleggingen gjør det mulig å få til en mer skreddersydd opplæring, tilpasset behovet til kjøpmennene i gruppa. Merkur-konsulenten og kjøpmannen vil i samarbeid sette opp individuelle mål både for kjøpmannen og for butikken. Denne handlingsplanen vil bli fulgt opp av konsulenten mellom hver samling.

4-5 samlinger

Det er de regionale Merkur-konsulentene som gjennomfører utviklings- og opplæringsprogrammet. Ti distriktskjøpmenn fra ulike kjeder blir samlet i en gruppe og får opptil fem to-dagers samlinger i løpet av et år.

Merkur utvikling er i utgangspunktet satt opp med fire obligatoriske samlinger. Men det vil være mulig å legge til en femte fordypningssamling, dersom kjøpmennene ønsker det. Tema for den siste samlingen vil bli bestemt i samarbeid med deltakerne.

modell

MODELL: Merkur utvikling er planlagt med opptil fem samlinger, hvorav den siste er en modul med valgfritt tema.