Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Kinn kommune fornyar nærbutikk-avtalar
Tre personer hilser med albuene.
SAMARBEID: Varaordførar Sidsel Kongsvik (t.v.) og kommunalsjef Kristin Maurstad i Kinn kommune etter å ha signert samarbeidsavtale med kjøpmann Magne Svardahl.

Kinn kommune fornyar nærbutikk-avtalar

24. august 2020

Kinn kommune i Vestland har signert nye samarbeidsavtalar med dei fem Merkur-butikkane i tidlegare Flora kommune. – Kinn kommune set stor pris på aktiviteten og engasjementet hos nærbutikkane, og ser fram til vidare samarbeid, skriv rådmann Terje Heggheim på kommunens nettside.

Flora kommune deltok aktivt i Merkurs pilotprosjekt «Kommunen og nærbutikken» i 2017-19 og etablerte omfattande samarbeidsavtalar med fem øybutikkar. Butikkane forplikta seg til å yte ekstra service og formidle kommunale tenester i butikken. Kvar butikk fekk status som kommunalt servicepunkt.

LES MEIR: Kommunal service på nærbutikken

Nyttig for kommunen

Det var knytt ei viss spenning til om storkommunen Kinn, som omfattar dei tidlegare kommunane Vågsøy og Flora, ville føre vidare samarbeidet med nærbutikkane. Men no har kommunen valt å revidere og fornye avtalane for tre nye år.

– Hovudmålet med avtalen er å utvikle gode og funksjonelle tenester der folk bur for å skape trivsel, bulyst og vekstkraft. Avtalen gir nytteverdi for kommunen ved at butikkane utfører servicetenester, skriv kommunen på si nettside.

Avtalen skal også bidra til at offentlege digitale tenester blir betre kjent og meir brukt av innbyggjarane. Dette punktet har fått større fokus i den nye avtalen.

Innovasjon og utvikling

I sommar reiste kommunalsjef for innovasjon og utvikling, Kristin Maurstad, og varaordførar Sidsel Kongsvik rundt til dei fem Merkur-butikkane og signerte ny avtale om kommunale servicepunkt. Butikkane det gjeld er nærbutikkane på Svanøy, Askrova/Tansøy, Stavang, Rognaldsvåg og Batalden.

Kommunetoppane vart frakta rundt av skyssbåtførar Magne Svardahl, som også driv butikken på Askrova. Med på turen var også Merkur-konsulent Ronny Mowatt som har jobba mykje med kommune/butikk-samarbeid dei siste åra.

Veret var dårleg, og deltakarane fekk verkeleg oppleve kvardagen for øyfolket som er heilt avhengig av båtsambandet. Men mottakinga på butikkane var svært hyggeleg, og det var kjekt å få omvising hos dei alle, oppsummerer kommunen side representantar.