Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Nye Merkur-konsulenter er på plass
Fire portrettbilder.
NYE FJES: Mariann Høyen (t.v.), Søren Solvang, Atle Stalheim og Nils Roger Simensen er nye Merkur-konsulenter.

Nye Merkur-konsulenter er på plass

6. august 2020

Merkur har fått fire nye bedriftsrådgivere. Alle de ti Merkur-konsulentene er nå i gang med arbeidet som rådgivere for 580 nærbutikker og 50 bokhandler, for en ny fireårs-periode.

1.august 2020 sa fire av de gamle Merkur-konsulentene takk for seg, da anbudsperioden gikk ut. Butikkene i Nord-Norge og på Nordvestlandet har nå fått helt nye konsulenter.

Oppdraget som Merkur-konsulent blir lyst ut som offentlig anbud hvert fjerde år. Seks av de gamle Merkur-konsulentene fikk kontrakt for en ny fireårs-periode, fram til 1.august 2024.

Det var stor konkurranse om oppdragene som rådgivere for nærbutikker og distriktsbokhandler. Distriktssenteret fikk inn til sammen 27 tilbud fra 18 forskjellige konsulentfirma. Aldri tidligere har det vært så stor interesse for å få oppdrag som Merkur-konsulent.

Her er de nye konsulentene:

  • Nils Roger Simensen (Finnmark og Nord-Troms)

  • Søren Solvang (Troms/Nordland)

  • Mariann Høyen (Nordland/Namdalen)

  • Atle Stalheim (Sogn og Fjordane/Sunnmøre).

Disse Merkur-konsulentene har fått ny kontrakt: Stig Olson (Trøndelag/Nordmøre/Romsdal), Per Spillum (Hordaland), Lars Helgeland (Rogaland), Roy Michaelsen (Agder), Hallvard Christenson (Telemark/Vestfold/Viken) og Vigdis Myhre Næsseth (Innlandet).

VIL DU HA KONTAKT MED EN MERKUR-KONSULENT? Her er kontaktinfo til alle konsulentene

Presentasjon av nye Merkur-konsulenter

Nils Roger Simensen

Nils Roger Simensen (56) overtar som Merkur-konsulent for Finnmark og Nord-Troms, etter Elisabeth Gamst Mathisen. Han er bosatt i Hammerfest og er partner i konsulentfirmaet Vesir.

Simensen er utdannet lærer og siviløkonom og har mer enn 20 års erfaring som leder for selskaper innenfor ulike bransjer som fiskeri, havbruk, leverandørindustri og bank. Han har også erfaring fra butikkdrift i klesbransjen. Simensen har videre gjennomført etablereropplæring for kommunene Karasjok, Hasvik og Loppa. Han har et godt nettverk innenfor næringslivet og kjenner regionen svært godt.

Søren Solvang

Søren Solvang (59) overtar som Merkur-konsulent Troms og Nordland nord for Saltfjellet, etter Ole Svedenborg. Han er bosett i Bodø og er knytt til konsulentfirmaet Næringsutvikling AS.

Solvang har høyskole-utdanning innenfor økonomi og ledelse og har mer enn 30 års erfaring som rådgiver og prosjektleder, med ansvar for etablererprogram, bedriftsnettverk og enkeltbedrifter. Han har hatt mange oppdrag med små og mellomstore bedrifter som FRAM-rådgiver for Innovasjon Norge, inkludert oppdrag med utvikling av nærbutikk og bokhandel tilknyttet Merkur. Solvang har også vært direkte engasjert i butikkdrift gjennom familiens landhandel på Hamarøy.

Mariann Høyen

Mariann Høyen (51) overtar som Merkur-konsulent for Nordland Sør og Namdalen, etter Line Tellemann. Hun er bosatt i Bodø og er daglig leder for konsulentfirmaet Næringsutvikling AS.

Høyen er utdannet siviløkonom og har jobbet som bedriftsrådgiver og prosjektleder i 25 år. Hun har hatt mange oppdrag med små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer som FRAM-rådgiver for Innovasjon Norge, inkludert oppdrag for en Merkur-butikk.

Atle Stalheim

Atle Stalheim (58) overtar som Merkur-konsulent for Sogn og Fjordane og Sunnmøre, etter Ronny Mowatt. Han er bosatt i Sogndal og er daglig leder i konsulentfirmaet EvoSpor.

Stalheim har høyskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse og har 30 års variert erfaringsbakgrunn fra offentlig og privat sektor. Etter 20 år som banksjef for ulike banker i Sogn og Fjordane har han etablert et godt nettverk.

Merkur Bok

Distriktssenteret har valgt å omorganisere arbeidet med Merkur-bokhandlerne, for å få mer trykk på dette arbeidet. Oppdraget med å følge opp bokhandlerne blir nå fordelt på tre Merkur-konsulenter, som dermed får større mulighet til å fordype seg i dette arbeidet.

Søren Solvang får ansvar for Merkur Bok i Nord-Norge, Lars Helgeland får ansvar for Vestlandet og Hallvard Christenson får ansvar for Sørlandet/Østlandet.