Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Fire nye Merkur-konsulenter
4 personar
NYE KONSULENTER: Mariann Høyen (t.v.), Søren Solvang, Atle Stalheim og Nils Roger Simensen blir nye Merkur-konsulenter.

Fire nye Merkur-konsulenter

19. mai 2020

Fire nye bedriftsrådgivere har fått oppdrag som Merkur-konsulenter for perioden 1.august 2020-2024. Seks av dagens Merkur-konsulenter la inn nytt anbud og får fortsette for en ny fire-årsperiode.

Det var stor konkurranse om oppdragene som rådgivere for nærbutikker og små bokhandler. Distriktssenteret fikk inn til sammen 27 tilbud fra 18 forskjellige konsulentfirma. Aldri tidligere har det vært så stor interesse for å få oppdrag som Merkur-konsulent.

Her er de nye konsulentene: Nils Roger Simensen (Finnmark og Nord-Troms), Søren Solvang (Troms/Nordland), Mariann Høyen (Nordland/Namdalen) og Atle Stalheim (Sogn og Fjordane/Sunnmøre).

Disse Merkur-konsulentene har fått ny kontrakt: Stig Olson (Trøndelag/Nordmøre/Romsdal), Per Spillum (Hordaland), Lars Helgeland (Rogaland), Roy Michaelsen (Agder), Hallvard Christenson (Telemark/Vestfold/Viken) og Vigdis Myhre Næsseth (Innlandet).

Her kan du lese mer om de nye Merkur-konsulentene:

Nils Roger Simensen

Nils Roger Simensen (56) overtar som Merkur-konsulent for Finnmark og Nord-Troms, etter Elisabeth Gamst Mathisen. Han er bosatt i Hammerfest og er partner i konsulentfirmaet Vesir.

Simensen er utdannet lærer og siviløkonom og har mer enn 20 års erfaring som leder for selskaper innenfor ulike bransjer som fiskeri, havbruk, leverandørindustri og bank. Han har også erfaring fra butikkdrift i klesbransjen. Simensen har videre gjennomført etablereropplæring for kommunene Karasjok, Hasvik og Loppa. Han har et godt nettverk innenfor næringslivet og kjenner regionen svært godt.

Søren Solvang

Søren Solvang (59) overtar som Merkur-konsulent Troms og Nordland nord for Saltfjellet, etter Ole Svedenborg. Han er bosett i Bodø og er knytt til konsulentfirmaet Næringsutvikling AS.

Solvang har høyskole-utdanning innenfor økonomi og ledelse og har mer enn 30 års erfaring som rådgiver og prosjektleder, med ansvar for etablererprogram, bedriftsnettverk og enkeltbedrifter. Han har hatt mange oppdrag med små og mellomstore bedrifter som FRAM-rådgiver for Innovasjon Norge, inkludert oppdrag med utvikling av nærbutikk og bokhandel tilknyttet Merkur. Solvang har også vært direkte engasjert i butikkdrift gjennom familiens landhandel på Hamarøy.

Mariann Høyen

Mariann Høyen (51) overtar som Merkur-konsulent for Nordland Sør og Namdalen, etter Line Tellemann. Hun er bosatt i Bodø og er daglig leder for konsulentfirmaet Næringsutvikling AS.

Høyen er utdannet siviløkonom og har jobbet som bedriftsrådgiver og prosjektleder i 25 år. Hun har hatt mange oppdrag med små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer som FRAM-rådgiver for Innovasjon Norge, inkludert oppdrag for en Merkur-butikk.

Atle Stalheim

Atle Stalheim (58) overtar som Merkur-konsulent for Sogn og Fjordane og Sunnmøre, etter Ronny Mowatt. Han er bosatt i Sogndal og er daglig leder i konsulentfirmaet EvoSpor.

Stalheim har høyskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse og har 30 års variert erfaringsbakgrunn fra offentlig og privat sektor. Etter 20 år som banksjef for ulike banker i Sogn og Fjordane har han etablert et godt nettverk.

Merkur Bok

Distriktssenteret har valgt å omorganisere arbeidet med Merkur-bokhandlerne i forbindelse med utlysing av nye anbud. Oppdraget med å følge opp bokhandlerne blir heretter fordelt på tre Merkur-konsulenter, som dermed får større mulighet til å fordype seg i dette arbeidet.

Søren Solvang får ansvar for Merkur Bok i Nord-Norge, Lars Helgeland får ansvar for Vestlandet og Hallvard Christenson får ansvar for Sørlandet/Østlandet.

Offentlig anbud

Oppdragene som Merkur-konsulent blir lyst ut som offentlig anbud hvert fjerde år. Dagens konsulenter måtte gi nytt tilbud og konkurrere om oppdragene på lik linje med nye tilbydere, dersom de ønskte å videreføre arbeidet.

Konsulentens hovedoppgave er å følge opp Merkur-butikkene ved å gjennomføre kompetanseprogram, bedriftsrådgivning, omstillingsarbeid, konferanser og ulike utviklingsprosjekt.