Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  – Vi vil hjelpe små dagligvarebutikker
Person på talestol. foto.
VIKTIG: – Nærbutikken er et viktig samlingspunkt i mange små lokalsamfunn, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Vi vil hjelpe små dagligvarebutikker

7. mai 2020

– Mange små dagligvarebutikker rundt om i landet taper omsetning fordi hyttefolk og turister har uteblitt. Disse midlene vil være et viktig økonomisk bidrag for å hjelpe dagligvarebutikkene som nå opplever store økonomiske utfordringer, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Dagligvarebutikken er viktig for mange små lokalsamfunn. Regjeringen bidrar derfor med 30 millioner kroner ekstra til Merkurbutikker som opplever sterk nedgang i omsetningen som følge av koronasituasjonen.

Reglene for ekstrastøtten ble vedtatt på onsdag, som en egen midlertidig forskrift. Utkast til forskrift har vært på en kort høring, og det har kommet inn en rekke innspill. En del av disse innspillene er innarbeidet i forskriften.

Den ekstraordinære støtten skal være tidsavgrenset og målrettet. I forskriften er det åpnet for at støtten kan kombineres med ordningen for inntektssikring for selvstendige næringsdrivende og den generelle, statlige kompensasjonsordningen (“kontantstøtten”). Forskriften gjør rede for hvordan de ulike støtteordningene skal beregnes opp mot hverandre, blant annet for å sikre at bedriftene ikke blir overkompenserte.

– Nærbutikken er et viktig samlingspunkt i mange små lokalsamfunn. Merkurs ulike virkemidler bidrar til å opprettholde og videreutvikle disse viktige butikkene, sier Linda Hofstad Helleland I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.