Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Her er Merkurs nye programstyre
Ni personer rundt styrebordet
MERKURSTYRET: F.v. Torfinn Vassvik, Gunn Ovesen, Trine Stensen, Gunta Venge, Wenche Fresvik, Steinar Fredheim (avdelingsleder Distriktssenteret), Roy Hval, Ingjerd Vestengen og Ragnvald Storvoll.

Her er Merkurs nye programstyre

10. februar 2020

Merkurs nye programstyre har hatt sitt første møte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Styret vedtok blant annet strategi og budsjett for 2020.

Merkur-styret skal gi strategiske føringer for det daglige arbeidet i Merkur-programmet. Styret er sammensatt av representanter for dagligvarekjedene, butikkdrivere, kommuner og andre samarbeidspartnere.

Merkur-styret skal sammen med Distriktssenteret forvalte Merkur-programmet, og påse at programmets mål blir fremmet på best mulig måte. Styret blir oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Styret blir nå ledet av Wenche Fresvik fra Agder fylkeskommune. Hun har overtatt styrevervet etter Inge Ryan, som før jul takket av etter hele 22 år som styremedlem.

Wenche Fresvik har ikke vært med i Merkur-styret tidligere. Det har heller ikke Torfinn Vassvik fra Gamvik i Finnmark, som ble valgt til nestleder på det første styremøtet. Roy Hval fra Norgesgruppen er også ny i styret.

Merkur-programmet har fått en bevilgning på 59,4 mill. kroner for 2020. Styret har vedtatt at 17,7 mill. kr skal brukes til kompetanseprogrammet og 42,7 mill. kr skal brukes til støtteordningene.

Det nye styret for Merkur består av følgende personer:

Wenche Fresvik, leder, Agder fylkeskommune, Arendal, ny
Torfinn Vassvik, Gamvik-Nordkyn Havn, Gamvik, ny
Roy Hval, Norgesgruppen, Bærum, ny
Gunn Ovesen, Selvstendig næringsdrivende, Oslo
Trine Stensen, Bokhandlerforeningen, Lillestrøm
Ingjerd Vestengen, Coop, Gjerdrum
Gunta Venge, Snarkjøpkjeden, Øygarden
Ragnvald Storvoll, Nordavindutvikling, Dyrøy