Blir du med på Handle lokalt-kampanjen?

Lørdag 19.oktober 2019 blir det aksjonsdag for lokal handel. Alle Merkur-butikker over hele landet blir invitert til å delta i kampanjen. Slagordet for nærbutikk-dagen er «Handle lokalt – velg nærbutikken». Frist for påmelding er 20.september.

Plakat med grafiske element

NYTT MATERIELL: Merkur har under utvikling nye plakater og nytt materiell for årets kampanje. Illustrasjon: Spiren Design

Kampanjen vil som tidligere sette søkelys på hvor viktig butikken er både som møteplass, servicesenter og salgssted for dagligvarer. Målet er å redusere handels-lekkasjen og stimulere til mer lokal handel.

BLI MED PÅ KAMPANJEN: Meld deg på her

- Når du handler lokalt, er du med på å opprettholde nærbutikken og et levende lokalsamfunn. Vi ønsker å takke kundene for at de slutter opp om lokalbutikken. Samtidig vil vi utfordre de som handler lite lokalt, til å tenke over hva butikken betyr for bygda, sier seniorrådgiver Aina-Sofie Brox i Distriktssenteret.

Økende interesse

Merkurs årlige kampanjer for lokal handel har blitt en suksess. Stadig flere butikker ønsker å delta, og kampanjen blir lagt merke til både i butikk-Norge og distrikts-Norge. Tallet på deltakende butikker har blitt doblet, fra 180 i 2013 til 400 i 2018.

- Målsettingen for 2019 er å få med 450 butikker, sier Aina-Sofie Brox som har hovedansvar for planlegging av årets kampanje.

Knapt 40 bokhandler i distrikts-Norge deltok i kampanjen i fjor. Merkur legger opp til kampanje både for bokhandler og dagligvarebutikker også i år. Butikkene kan få materiell både på nynorsk og bokmål.

Lokalt engasjement

Nærbutikkdagen blir markert på ulike måter. De fleste butikkene tilbyr kaffe og kaker til kundene denne dagen. Mange legger opp til ekstra aktiviteter i butikken. Noen går ut med spesielle tilbud. Andre benytter anledningen til å invitere ordfører eller lokalavis på besøk.

Merkur oppfordrer butikkene til å samarbeide med lokale lag og organisasjoner, for å knytte enda sterkere bånd mellom butikk og lokalsamfunn. Uten lokalt engasjement vil ikke små bygdebutikker kunne overleve.

Nytt materiell

Merkur tilbyr gratis kampanje-materiell i form av plakater og ballonger. Det vil bli laget nye plakater for 2019. Det blir også lagt opp til aktiv bruk av Facebook og Instagram.

Bokhandler kan få tilsendt bokmerke med gode argument for lokal (bok)handel.

- Merkur jobber for å utvikle butikker i distrikta slik at de kan gi et best mulig tilbud til kundene sine. Men det er like viktig at folk som bur på bygda, bruker lokalbutikken sin i størst mulig grad. På den måten kan vi holde opp levende lokalsamfunn, som kan være attraktive også for ny bosetting, sier Aina-Sofie Brox.

Skjema for påmelding 2019 ligger klart på Merkurs nettside. Bestilt materiell vil bli sendt ut i slutten av september.

 PÅMELDING: HER KAN DU BESTILLE GRATIS MATERIELL