Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Siste styremøte for Inge Ryan
Blomsteroverrekkelse mellom to personer. Foto.
STATSRÅD-TAKK: Kommunalminister Monica Mæland takket Inge Ryan for hans langvarige engasjement for Merkur.

Siste styremøte for Inge Ryan

6. desember 2019

Inge Ryan gir seg etter 22 år som medlem i Merkurs programstyre. De siste ni årene har han også hatt den viktige rollen som styreleder. – Du er Mr. Merkur personlig. Alle som har snakket med deg, forbinder deg med Merkur, sa kommunalminister Monica Mæland da hun møtte opp på siste styremøte for å takke for innsatsen.

Inge Ryan kom inn i Merkur-styret i 1997, to år etter at Merkur ble etablert. Som ordfører i Namsskogan kommune hadde han gjort forsøk med å sette ut kommunale tjenester i lokale butikker. Dette engasjementet var bakgrunnen for at han ble spurt om å gå inn i Merkur-styret.

Ryan er utdannet lærer og har blant annet vært stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, parlamentarisk leder for SV og Fylkesmann for Nord-Trøndelag. Han er nå rådmann for nye Namsos kommune.

Kommunalministeren gav Inge Ryan mye av æren for at Merkur-programmet har fått økte bevilgninger i Stortinget de siste årene. Ryan har brukt sitt store nettverk i det politiske miljøet til å framsnakke Merkur og den rollen som nærbutikkene spiller for utvikling av småsamfunn.

Glad i folk

Den avtroppende styrelederen fikk også takk fra flere andre, under en middag etter siste styremøte.

– Ingen selger Merkur bedre enn du, Inge, sa tidligere daglig leder i Merkur, Helge Schei.

Schei jobbet tett sammen med Ryan fra etableringen av Merkur i 1995 til 1.1.2019, da Distriktssenteret overtok ansvaret for Merkur.

Ryans engasjement for butikkdrivere og småsamfunn over hele Norge ble fremhevet av flere.

– Du er glad i folk, glad i småsamfunn og glad i Merkur, oppsummerte direktør Halvor Holmli i Distriktssenteret.

Viktige småsamfunn

Inge Ryan har ført dagbok i alle år og har regnet ut at han har brukt 2,5 årsverk på Merkur i perioden fra 1997 til i dag, på toppen av full jobb.

– Jeg har egentlig ikke vært så opptatt av butikken som butikk. Men jeg har vært genuint opptatt av at småsamfunn skal få leve videre. Jeg så tidlig at butikken kunne være et viktig instrument for å utvikle lokalsamfunn. Min ambisjon har vært å utvikle småsamfunn i ei tid hvor sentraliseringen er sterk. Det er dette som har drevet meg, sier Inge Ryan.

Han er veldig glad for at Merkur-programmet nå for første gang har kommet inn i regjeringserklæringen. Det er eit gjennombrudd.

– Det drives stor verdiskaping i små lokalsamfunn. Men lokalsamfunnet er helt avhengig av at butikken er der. Den som driver en liten butikk, er både samfunnsbygger og distriktsutbygger, understreker han.