Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Forsøk med fleksible opningstider med ny teknologi
Tre personer ved butikk-kasse. Foto.
SELVSCANNING: Den selvbetjente kassen er sentral på Hegna landhandel. F.v. Inger Marie Bakås, tidligere butikksjef, Hans Olav Bakås, konseptutvikler og eier Hegna Landhandel og Steinar Fredheim, Merkur-programmet.

Forsøk med fleksible opningstider med ny teknologi

24. oktober 2019

Kan lengre åpningstider og delvis selvbetjening bli redningen for små nærbutikker med dårlig lønnsomhet? Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker starter nå et pilotprosjekt med utplassering av helt nytt teknologisk utstyr i åtte dagligvarebutikker ulike steder i landet.

Hegna landhandel i Seljord i Telemark fikk investeringsstøtte fra Merkur da de åpnet Norges første døgnåpne og selvbetjente butikk. Kundene får tilgang til butikken via bankkort slik at de kan handle på egenhånd og betale ved hjelp av selvscanningskasse.

Erfaringene med denne butikken er så gode at Merkur ønsker å prøve ut konseptet med fleksible opningstider på andre nærbutikker i distrikts-Norge.

Prøver ny teknologi

Merkur-konsulent Hallvard Christenson som har vært rådgiver for butikken på Hegna, tror det er grunnlag for flere selvbetjente butikker på landsbygda. Mange butikker ønsker å være med på pilotprosjektet.

Merkur samarbeider nå med butikk-kjedene for å velge ut åtte butikker fra ulike deler av landet. Butikkene som får delta i pilotprosjektet, må være viktige for sine lokalsamfunn, ha tilstrekkelig med egenkapital og være villige til å satse på ny teknologi. Målsettingen med prosjektet er å hente ut erfaring og lærdom, som kan overføres til andre nærbutikker.

NB: Merkur vil ikke gi investeringsstøtte til andre butikker som ønsker system med selvbetjening, før pilotprosjektet er gjennomført og vurdert.

Banebrytende

Hegna-bygda var uten dagligvarebutikk før den nye landhandelen ble etablert i 2018.

– Det hadde aldri blitt etablert dagligvarebutikk i denne bygda om vi ikke kunne satset på selvbetjent butikk, sier fungerende butikksjef Gro Cathrine Aasgrav.

– Konseptet er banebrytende, og vil sannsynligvis ha stor betydning for hvordan fremtidens dagligvarehandel skal drives. Vi tror at en løsning med delvis selvbetjent butikk kan være alternativ til nedlegging flere steder der markedet er for lite til lønnsom drift, sier Steinar Fredheim, avdelingsleder i Distriktssenteret/Merkur.

Bruker bankkort

Hegna Landhandel er automatisert gjennom spesialutviklet teknologi tilpasset det norske markedet. Konseptet er utviklet av eierne bak Hegna Landhandel.

SE FILM: Slik fungerer Hegna-butikken

For å komme inn i butikken, må du identifisere deg ved hjelp av et bankkort. Butikken har flere kamera som følger med på hva du gjør. Dersom du får problem med skanning eller andre ting, varsles support automatisk, og utløser alarmen på telefon til den som har support. Så kan kunden kommunisere med den som har support for butikken via en høyttaler og et kamera ved kassen. Support kan også fjernstyre kassen for kunden.

Forskningsrådet

Butikken har fysisk bemanning når det er nødvendig og fornuftig, blant annet i forbindelse med varepåfylling. Butikksjefen bruker også tid på å snakke med kunder og jobbe med andre markedsaktiviteter.

At konseptbutikken ble etablert på et lite sted i Telemark handler om at kundegrunnlaget var til stede slik at initiativtakerne kunne teste og utvikle konseptet kontrollert.

Seljord Kommune har vært sentrale pådrivere og støttespillere for prosjektet. Både ordfører Halfdan Haugan og næringssjef Asbjørn Storrusten har lagt forholdene godt til rette for innovasjonsarbeidet. Prosjektet er også støttet av Norsk forskningsråd.