Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Samfunnsbygger fikk pris for Årets butikk
Person framfor traktor. Foto.
ENTREPRENØR: Øyvind Johansen driver både maskinentreprenør-forretning og dagligvarebutikk i Storjord.

Samfunnsbygger fikk pris for Årets butikk

6. mars 2019

Øyvind Johansen og Joker-butikken på Storjord i Tysfjord har fått prisen for Årets nærbutikk i Nordland. Johansen er sterkt opptatt av både bygdeutvikling, næringsutvikling – og butikkutvikling. Selv driver kjøpmannen både maskinfirma og begravelsesbyrå, i tillegg til dagligvarebutikk.

Øyvind Johansen tok imot prisen som årets beste nærbutikk i Nordland, på en konferanse i Bodø for distriktskjøpmenn fra Nordland. Prisen ble delt ut av avdelingsleder Steinar Fredheim i Distriktssenteret. Merkur-programmet som står for den årlige prisutdelingen, er nå en del av Distriktssenteret.

Hardt arbeid

Butikken på Storjord har ikke vært noen gullgruve for eieren. Nærbutikken har i flere år slitt med svake resultater. Men gjennom prøving og feiling har kjøpmannen bygd opp kompetanse, fått økende oppslutning i nærområdet og fått balanse i driften.

– Butikken har vært kjennetegnet av hardt arbeid, trinnvis utbygging av diverse tilleggstjenester og økende evne til å skape aktiviteter, heter det i begrunnelsen for prisen.

– Den gode kundelojalitet skyldes god kundetilpasning gjennom åpningstider og aktiviteter og en generell fin butikk. Likeså har kaffekrok vært med på å skape liv i bygda, heter det videre.

Butikken er flink til å bruke Facebook til å synligjøre sine aktiviteter og butikken har god kundetilfredshet på sine kundemålinger.

To menn med diplom
PRISVINNER: Øvyind Johansen (t.h.) fikk pris for Årets butikk i Nordland. T.v. avdelingsleder Steinar Fredheim i Distriktssenteret, som stod for utdelingen. Foto: Christian Dietrichson, Dagligvarehandelen

Butikken er flink til å bruke Facebook til å synligjøre sine aktiviteter og butikken har god kundetilfredshet på sine kundemålinger.

Bratt læring

Øyvind Johansen kunne lite om butikkdrift da han startet som kjøpmann og fikk være med på Merkurs hovedprogram for noen år siden. Læringskurven ble tilsvarende bratt.

– Den kompetansen og de kontaktene jeg fikk gjennom Merkur-nettverket, var det som berget butikken i Storjord, sier han.

Investeringsstøtte gjennom Merkur til etablering av drivstoffanlegg like ved E6 har også vært en viktig faktor for å sikre butikk-tilbudet i bygda.

Samfunnsbygger

Øyvind Johansen er en aktiv mann i lokalsamfunnet. Han driver et sauebruk med 50 vinterfôra dyr, maskin- og snekkerfirmaet Øyvind Johansen Maskin AS og Tysfjord begravelsesbyrå. I tillegg eier han dagligvarebutikken Storjord Servicehandel og er medeier i en fiskebedrift.

– Det har aldri vært mitt mål å tjene penger på butikken. Men dersom lokalsamfunnet skal fungere, må vi ha en lokalbutikk og en møteplass, sier han.

Viktig bærebjelke

Butikken på Storjord samarbeider med Tysfjord kommune om levering av dagligvarer til eldre og skole. Butikken har også pakkedepot for posten og utlevering av medisiner.

– Lokalbutikken er en av de viktigste bærebjelkene for å opprettholde lokalsamfunnet på Storjord både som arbeidsplass, møteplass og arena for lokalbefolkningen, sier rådmann Arne Kvensjø i en uttale til Merkur.

LES MER: Multigründer Øyvind utvider virksomheten (Nordlands Avis)