Kjøpmann Bjørg Masternes får Finnmarks Bolystpris

Bjørg Masternes får årets Bolystpris for Finnmark, for sitt store engasjement for hjembygda Kunes i Lebesby. Kjøpmannen har blåst liv i lokalbutikken, etablert campingplass og er engasjert i en rekke aktiviteter i den lille bygda.

Bjørg Masternes_Kunes Handel og Opplevelse.jpg

PÅGANGSMOT: Bjørg Masternes får ros for sitt engasjement og sin innsats for lokalsamfunnet Kunes.

Fylkesutvalget i Finnmark har gjort enstemmig vedtak om å tildele årets Bolystpris til Bjørg Masternes. Prisen blir delt ut under fylkestinget 17.oktober.

Bolystprisen tildeles med bakgrunn i tiltak og aktiviteter som har bidratt og stimulert til økt bolyst, et godt omdømme og gjort steder og kommuner i Finnmark mer attraktive. Prisen kan tilfalle lag, foreninger, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i fylket. Prisen er på 30.000 kroner og et kunstverk.

LES: Driver både butikk og campingplass

Stort engasjement

For åtte år siden stod nærbutikken på Kunes i fare for å bli lagt ned. Da valgte Bjørg Masternes å overta butikken, som faren hadde drevet en tidligere periode.

Men det gikk ikke lenge før hun måtte innse at grunnlaget ble for spinkelt. I sommersesongen og påska var det fullt kjør, men det var ikke nok til å unngå underskudd. Løsningen ble å satse på campingplass i tillegg. Sammen med ektemannen Kjetil Hanssen bygde de opp servicebygg og fikk på plass nødvendig utstyr. Siste tilskudd på stammen er en boligrigg med overnatting for 10 personer og utleie av campingvogner.

Ekteparet har i tillegg lagt til rette for ski-, tur- og skuterløyper, samt bygget gapahuk tilknyttet skiløype. Butikken har servicefunksjoner for kommunen, samt salg av gass og ved.

Det er gjennomført en rekke arrangement for å skape aktivitet og fellesskap. «Kunesdagan», som er en fire dagers festival, viser at bygda blomstrer og trekker til seg besøkende.

Aktiv Merkur-butikk

Matkroken-butikken på Kunes har vært aktivt med i Merkur-programmet og har fått økonomisk støtte til noen av investeringene.

For to år siden fikk Bjørg Masternes Merkurs pris for beste nærbutikk i Troms og Finnmark.

Styret for Merkur-programmet fikk besøke butikken i Lebesby da de gjennomførte en studietur til Finnmark i sommer.

Merkur-styret på Kunes-campingen.jpg

BESØK: Merkur-styret fikk omvisning på campingplassen under sitt besøk på Kunes. T.v. Bjørg Masternes. T.h. Kjetil Hanssen og styreleder Inge Ryan.

Pågangsmot og trivsel

- Ved siden av å være politiker og fem-barns mor er det imponerende å se hvordan damen, sammen med gode hjelpere, blåste liv i en bygd som nærmest hadde gitt opp, og at pågangsmotet varer, skriver en av de fire som foreslo Bjørg Masternes som årets bolyst-prisvinner.

- Pågangsmot og humørfylt serviceinnstilling har gitt positiv omtale langt ut over Finnmark. Når fire familier fra syd Sverige ønsker å ha helårsplass på Kunes, sier det litt om kvaliteten på tilbudet. Arbeidet er et prakteksempel på hvordan skape bolyst og trivsel, heter det videre.

LES MER: Campingplassen sponser butikken