Tromsø-butikker kan få offentlige innkjøp

Distriktsbutikkene i Tromsø kan få avtaler om offentlige innkjøp til skoler, barnehager og sykehjem. Kommunestyret har enstemmig sluttet seg til et forslag om at det nå skal legges til rette for at små og lokale aktører kan inngå avtaler med kommunen om leveranser til lokale institusjoner.

Coop m Lakselvbukt barnehage 2016.jpg

LOKAL HANDEL: Tromsø kommunestyre vil legge til rette for at butikken på Lakselvbukt (bildet) og andre utkanter kan få konkurrere om leveranser til skole, barnehage og sykehjem.

Arbeiderpartiet fikk fullt gjennomslag for sitt ønske om at Tromsø kommune skal kunne bruke nærbutikken ved innkjøp til kommunale bedrifter i utkanten av kommunen.

Tromsø kommune skal nå ha en gjennomgang av strategien for offentlige innkjøp. Det er en uttalt målsetting fra kommunestyret at framtidige kontrakter blir tilrettelagt slik at det er mulig for distriktsbutikker og andre mindre leverandører å levere tilbud.

Dette er gode nyheter for de sju Merkur-butikkene i Tromsø, som alle ligger i utkantene av den store bykommunen.

- Vedtaket vil ha stor positiv betydning for butikkene i distriktet. Det vil skape større forutsigbarhet og det vil få positiv innvirkning på driftsresultatet for øvrig, sa kommunestyrerepresentant Mari-Ann Benonisen (Ap) da forslaget kom til behandling i Tromsø kommunestyre 20.juni.

Store konsekvenser

MAri-Ann Benonisen_Foto_Marius Fiskum.jpg

Lokale lag innenfor Tromsø Arbeiderparti har jobbet med denne saken i flere år. I det private forslaget til behandling i kommunestyret blir det vist til en liknende sak fra Stavanger kommune, der den lille butikken på Vassøy fikk tilbake leveransene til skole og barnehage.

LES MER: Butikken på Vassøy fikk tilbake offentlige innkjøp

Mari-Ann Benonisen bor i Lakselvbukt og har engasjert seg sterkt i spørsmålet om offentlige innkjøp. Bakgrunnen for engasjementet er frykt for at samvirkelaget i bygda kan stå i fare, på grunn av liten omsetning og marginal inntjening.

- Coop Marked Lakselvbukt er den eneste nærbutikken i østre Ullsfjord. Dersom nærbutikkene i distriktet blir lagt ned, vil det få store distriktspolitiske konsekvenser for bygdene rundt, skriver Mari- Ann Benonisen i sitt innspill til Tromsø kommunestyre.

LES MER: Tromsø Ap sitt forslag til vedtak

- Nærbutikken har stor verdi i seg selv og er på mange måter et samlings- og knutepunkt i bygda. Det er her folk møtes over en kaffekopp og diskuterer smått og stort, sa hun i kommunestyret.

"Vi ser galskapen»

Mari-Ann Benonisen er glad for at skolen i bygda handler på butikken. Men Lakselvbukt bo- og servicesenter som ligger 100 meter fra butikken, har måtte forholde seg til en felles innkjøpsavtale for hele kommunen, når det gjelder kjøtt, fisk og vanlige husholdningsvarer. I 2015 ble det handlet for 150.000 kr. Dette beløpet alene kan være en viktig bidragsyter til å bevare nærbutikken.

Vi som jobber og bor i distriktet ser galskapen på nært hold. Når store trailere og varebiler kommer kjørende titalls mil for å levere et par-tre pappesker med varer, så har vi mange ganger vært fortvila.
— Mari-Ann Benonisen (Ap)

- Vi som jobber og bor i distriktet ser galskapen på nært hold.  Når store trailere og varebiler kommer kjørende titalls mil for å levere et par-tre pappesker med varer, så har vi mange ganger vært fortvila. Dette skjer selv om lokalbutikken som ligger noen meter unna, kan levere tilnærma samme vareutvalg, sa Benonisen i kommunestyret.

SE VIDEO: Mari-Ann Benonisen sitt innlegg i Tromsø kommunestyre

Hun peker også på at nåværende innkjøpsavtaler medfører at kommunale institusjoner i distriktet ofte må kjøpe store kvantum av varer som lett kan gå ut på dato. Det er dårlig økonomi. Med bedre tilgjengelighet og kort vei til butikken vil innkjøp av mindre kvantum av enkeltvarer gi mindre svinn.

Fire forskjellige tiltak

Tromsø kommune har vurdert forslaget fra Arbeiderpartiet før det ble lagt fram for formannskapet. Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg mener at det vil være i strid med Lov om offentlige anskaffelser dersom kommunale institusjoner får inngå kontrakt om offentlige innkjøp med en lokal leverandør uten at andre leverandører får mulighet til å gi tilbud.

- Men det er mulig å gjøre grep i anskaffelsesprosessen for å legge til rette for at små lokale aktører kan gi tilbud på kontrakter, konkluderer administrasjonssjefen.  

Hun viser til fire tiltak som Tromsø kommune kan gjennomføre:

1. Dele opp rammeavtaler slik at det er mulig å gi tilbud innenfor bestemte geografiske områder. For eksempel ved å skille ut Lakselvbukt som et eget geografisk område.

2. Ikke ha pris som eneste tildelingskriterium.
Ta inn kriterier som for eksempel miljø, leveringstid, tilgjengelighet el.

3. Oppfordre større leverandører til å bruke lokale leverandører som underleverandører for bestemte områder.

4. Inngå kontrakt direkte med lokale leverandører der anskaffelsens totale verdi er under 100.000 kr eks. moms.

LES MER: Slik kan Tromsø kommune legge til rette for små og lokale aktører

Ny strategi

Tromsø kommune skal opprette en egen etat for anskaffelser. I vedtaket som ble gjort i mai blir det også lagt opp til en gjennomgang av kommunes strategi for innkjøp. Spesielt skal kommunen se på hvordan en kan legge til rette for lokalt næringsliv, innenfor gjeldende lover og regelverk.

Administrasjonssjefen går inn for at det i denne strategien også blir tatt med et mål om å tilrettelegge kontrakter slik at det er mulig for mindre leverandører å levere tilbud.

Dette ble enstemmig vedtatt i Tromsø kommunestyret.

LES MER: Merkurs tema-side om offentlige innkjøp