114 butikker har fått Merkur-støtte

Det er stor etterspørsel etter økonomisk støtte til utbygging og modernisering av nærbutikker gjennom Merkur-programmet. Så langt i år er det gitt tilsagn om 21,4 mill. kroner fordelt på 114 distriktsbutikker.

Batalden landhandel truck til varekjøring.jpg

INVESTERER: Kjøpmann Jolanda Tervoort ved Batalden Landhandel i Flora har fått støtte til lager- og garasjebygg for trucken som blir brukt til å hente varer på kaia.

Nærbutikkene i distrikts-Norge holder fram med å modernisere og bygge ut. Butikkene er nødt til å holde god standard, dersom de ikke skal tape i konkurransen med store lavprisbutikker i byer og tettsteder.

I fjor ble det gitt tilsagn om 23 mill. kr i Merkur-støtte til 136 butikker i 1.halvår. Behovet for støttemidler ser ut til å ligge på samme nivå i 2018.

Nordland på topp

De små butikkene i Nordland ligger på topp i landet når det gjelder vilje til å satse på utbygging og opprustning til høyere standard.  Men Sogn og Fjordane ligger like bak. 23 bygdebutikker i Nordland har fått tilsagn til sammen 3,6 mill. kr i statlig støtte i første halvår av 2017. 16 butikker i Sogn og Fjordane har fått til sammen 3,4 mill. kr.

Små lokalbutikker kan få 50 prosent statlig støtte til viktige investeringer. Butikkene kan få støtte til nye kjøledisker, frysere, utviding, oppussing av butikklokalet og lignende. Stadig flere butikker satser også på utviding av kaffikroken eller etablering av kafe-tilbud slik at butikkene i enda større grad kan fungere som bygdas sosiale møtested.

Mest til investeringer

15,4 mill. kr av midlene som nå er fordelt skal gå til investeringer i butikkene. 3 mill. kr skal gå til modernisering eller utbygging av drivstoffanlegg i tilknytning til butikken, 2,9 mill. kr til servicestøtte og 200.000 kr til utviklingsstøtte.

Merkur-programmet har i år en ramme på 39 mill. kroner til ulike støtteordninger. Stortinget økte bevilgningen til Merkur med 10 mill. kr under budsjettbehandlingen i fjor høst, etter at Merkur gikk tom for støttemidler i september.

Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementets program for utvikling av småbutikker i distrikts-Norge. Kjøpmenn over hele landet får tilbud om rådgiving og kompetanseheving, i tillegg til økonomisk støtte til investeringer.

LES MER:  Disse butikkene fikk støtte gjennom Merkur 1.halvår 2018