Svensker på studietur til Merkur-land

Svenske distriktskommuner jobber aktivt med å lage serviceplaner der nærbutikken har en sentral rolle. Målsettingen er å utvikle lokale servicepunkt til beste for både innbyggere, tilreisende og lokalt næringsliv. Nylig var en gruppe svensker på studietur til Helgeland for å se hvordan Merkur og norske kommuner arbeider for å bygge opp under nærbutikken som lokalt servicesenter.

Svensk besøk Helgeland.jpg

INSPIRASJON: Svensk delegasjon besøkte nærbutikker i Nordland for å få innspill til arbeidet med å utvikle lokale servicepunkt.

Studieturen til Norge var organisert av länsstyret i Västerbotten, og de besøkende arbeider alle med landbygdutvikling eller næringsutvikling i Nordlands svenske nabofylke. Interesseorganisasjonen «Hela Sverige ska Leva» var også med på turen.

Merkur-konsulent Line Tellemann var vertskap for svenskene, samtidig som hun presenterte Merkur-programmet sitt arbeid med bygdeutvikling gjennom butikkutvikling.

Den svenske delegasjonen besøkte Coop Seløy, Karusellberget Kolonial og Løkta Kolonial, i tillegg til møter med Herøy kommune og Løkta kommune. Reidar Almås holdt innlegg om forskjellen på norsk og svensk distriktspolitikk.

Alle svenske fylker har i dag regionale serviceprogram. Målsettingen med programmet er å samordne innsats og aktører med sikte på best mulig service på landsbygda - for bedrifter, lokale innbyggere og besøkende. På denne måten ønsker en å gjøre det mulig å bo og etablere bedrifter over hele landet. Dette er en stor utfordring i store deler av Nord-Sverige, på grunn av stor fraflytting gjennom mange år og tilsvarende mangel på lokalbutikker eller andre servicetilbud.

Länsstyret i Västerbotten har lagt opp til at alle kommuner i Sveriges nest største fylke i løpet av 2018 skal ha på plass serviceplan, som sikrer at kommunen gjør en innsats for å sikre og utvikle service på landsbygda. Svenskene valgte å ta en studietur til Norge for å få inspirasjon til dette arbeidet.

Nordland ble valgt som mål for studieturen fordi Merkur der har gjennomført et prosjekt for utvikling av butikkene som møteplasser, i samarbeid med kommunene. Nå er Merkur i gang med et nytt utviklingsprosjekt, «Kommunen og nærbutikken», der det blant annet blir etablert lokale servicepunkt på liknende måte som i Sverige.

LES MER:

Dette er et servicepunkt (Örnsköldsvik)

Slik arbeider svenskene med serviceutvikling (nyhetsbrev)

Norske kommuner kjøper service på nærbutikken