Massiv motstand mot Merkur-nedleggelse

Det er svært stor motstand mot forslaget om å legge ned det statlige Merkur-programmet og overlate oppgavene til fylkeskommunene. Det viser resultatet av Kommunaldepartementets høring som nå er avsluttet. Minst 52 nærbutikker og 12 kommuner har levert inn protest mot forslaget fra ekspertutvalget.

Roland Aasgård_Matkroken Kvelibua.jpg

HØRING: Kjøpmann Roland Aagård ved Matkroken Kvelibua er blant de mange som ber om at Merkur-ordningen blir videreført.

Det er lagt ut 520 høringssvar på Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsside. 74 av kommentarene omhandler Merkur-programmets framtid. Det betyr at hvert sjuende svar tar for seg Merkur-programmet.

– Det er et veldig engasjement rundt Merkur, og det er naturligvis gledelig for oss. Vi oppfatter det som en god evaluering av vårt arbeid, sier daglig leder for Merkur-programmet, Helge Schei, til Nationen.

LES: Nationens oppslag om motstand mot Merkur-nedleggelse

Høringen er en oppfølging av forslaget fra et regjeringsoppnevnt utvalg om å legge ned flere statlige etater og overføre arbeidsoppgavene til fylkeskommunene. Det såkalte ekspertutvalget foreslo blant annet nedleggelse av Distriktssenteret, som skal overta ansvaret for Merkur-programmet fra 2019. Dersom Distriktssenteret blir nedlagt, vil det bli opp til fylkene om de vil satse på utvikling av distriktsbutikker.

– Jeg tror det blir veldig vanskelig å argumentere for å legge ned Merkur-programmet etter denne høringsrunden, sier Helge Schei til Nationen.

– Hvis Distriktssenteret får bestå, tror vi at vi skal finne en god løsning innenfor rammene av senteret. I motsatt fall må departementet finne en annen organisering som gjør at Merkur-ordningen får fortsette, mener han.

Uro for framtida

Diskusjonen om nedleggingsforslaget har engasjert mange nærbutikker og distriktskommuner de siste månedene. 52 butikker har valgt å delta i høringen. Butikkene gir uttrykk for at de er urolige for framtida til Merkur og dermed også framtida for lokalbutikken.

- Den kompetansen som konsulentene, styret og ansatte i Merkur til sammen har, er formidabel. Takket være Merkur har jeg kunnet oppgradere min butikk til å bli en utrolig flott og driftssikker butikk, skriver Løkta Kolonial.

- Merkur har gitt og gir meg enormt mye. Uten den er jeg ikke sikker på om det hadde vært butikk her i grenda, skriver Nærbutikken Elgå.

- Eg fryktar at opptil fleire butikkar må stenge dørene om denne ordninga forsvinn, skriver Nærbutikken Kvingo.

- Heile distrikts-Norge vil merke dette. Konsekvensen blir avfolking med store konsekvensar for den raskast veksande næringa i Norge, reiselivet, skriver Nærbutikken Undredal.

«En nasjonal motor»

12 kommuner og tre regionråd har også uttalt seg om Merkur. De fleste av disse har kun kommentert forslaget om nedleggelse av Merkur og har ikke tatt stilling til noen andre forslag fra ekspertutvalget.

- Ei eventuell nedlegging av Merkur vil kunne medføre at mange utkantbutikkar mistar fagleg hjelp og økonomisk støtte. Oppretthalding av nærbutikkar i bygdenoreg er viktig distriktspolitikk, skriver Vest-Telemarkrådet.

- Fosen-kommunene har gode erfaringer med verdien av Merkur-programmet. Uten støtten fra Merkur er det sannsynlig at det ikke ville eksistert et butikktilbud i enkelte deler av kommunene, skriver Fosen regionråd.

- En ordning som drives med en så liten stab, vil ikke ha noe å tjene på å bli flyttet over fra staten til fylkeskommunene, sier Fosnes kommunestyre.

- Merkur forvalter de mest vel anvendte offentlige midler. Merkur er en nasjonal motor for sysselsetting, bosetting, møteplass og motivasjon, for levende distrikter og bygder, skriver utviklingsselskapet Innovangsjon.

- Det er vanskelig å se hvordan fylkeskommunene kan ivareta den same funksjonen på enkeltbutikknivå og hvordan den enkelte fylkeskommune kan opprettholde samme kompetanse som det konsulentene i Merkur har i dag. Merkur er et spesialorgan med spesialkompetanse bygget opp over lang tid. Konsekvensen dersom ordningen blir lagt til fylkeskommunene, kan bli at kompetansen forsvinner og at ordningen blir redusert til å utelukkende ha økonomisk fokus og tiltak, skriver Lurøy kommune.

Forskjellsbehandling

Blant dem som mener at Merkur-ordningen må bevares i sin nåværende form, er også hovedorganisasjonene Virke dagligvare og Virke faghandel, som organiserer mange bedrifter innenfor dagligvarehandel og bokhandel.

- Overføring til fylkeskommunene blir i praksis en oppstykking av det som i dag er et samlet og godt fagmiljø. Forslaget innebærer at fagmiljøet brytes opp, programmet mister den overordnede og samlende styringen de har i dag, og tilbudet for små dagligvarebutikker og bokhandlere i distriktene blir ulikt avhengig av hvor i landet de ligger, skriver Virke i sitt høringssvar.

- Merkur-programmet må bestå som et samlet nasjonalt utviklingsprogram, for å sikre likt tilbud over hele landet. Om Distriktssenteret vedtas nedlagt, må Merkur-programmet opprettholdes i den form det har i dag, konkluderer Virke.

Bokhandlerforeningen, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bondelag og Snarkjøp-gruppen har også gitt støtte til Merkur.

LES: Her er alle høringssvarene (klikk på linken og få opp dokumentet)