- Merkur blir ikke flyttet til fylkeskommunene

- Merkur-programmet blir ikke foreslått overflyttet til fylkeskommunene. Dette var budskapet fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland da hun besøkte Joker Setskog i Aurskog-Høland onsdag.

Monica Mæland på Joker Setskog 2.jpg

VIKTIG PROGRAM: Kommunalminister Monica Mæland varslet videre satsing på Merkur-programmet da hun møtte bygdefolk og kunder på nærbutikken på Setskog.

Statsråd Monica Mæland har det politiske ansvaret for Merkur-programmet, som er Kommunal- og moderniseringsdepartementet verktøy for utvikling av nærbutikker i distrikts-Norge.

Onsdag gjennomførte ministeren sitt første offisielle besøk på en nærbutikk. Butikken på Setskog ble tidligere i år kåret til den tredje beste sosiale møteplassen innenfor Joker-kjeden. Butikken har også vært kåret til kjedens beste butikk på Østlandet.

Fare for nedlegging

Merkurs framtid var et av temaene som kom opp da kommunalministeren møtte kunder og bygdefolk i butikkens kaféavdeling. Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver for fylkeskommunene, foreslo i vinter nedlegging av Distriktssenteret og overflytting av oppgavene til nye og større fylker. Forslaget innebar også nedlegging av Merkur, ettersom Merkur blir en del av Distriktssenteret fra 1.1. 2019.

Da regjeringspartiene og KrF nylig la fram en avtale om regionreform, ble det presentert en liste over hvilke statlige tiltak som skal overflyttes til fylkeskommunene. Her blir det blant annet slått fast at deler av Innovasjon Norge og SIVA skal over til fylkeskommunene. Men det blir ikke sagt noe om overføring av de oppgavene som Distriktssenteret og Merkur har i dag.

«Vi vet at Merkur virker»

Kommunalministeren var klar på at Merkur-programmet bør holde fram som en statlig organisasjon:

- Vi vet at Merkur virker. Butikkene som deltar i Merkur-programmet, gjør det bedre enn butikker som ikke deltar i programmet.

Uten et grunnleggende tjenestetilbud som dagligvarer stopper de minste lokalsamfunnene. Det er derfor vi viderefører og styrker de treffsikre ordningene som Merkur har.
— Monica Mæland, kommmunalminister

De minste butikkene er avgjørende for et levende lokalsamfunn. Ordningene med støtte fra Merkur bidrar til å modernisere dagligvarebutikkene og gjøre dem mer lønnsomme. Det betyr at innbyggerne i lokalsamfunnet får bedre tjenester.

- Merkur vil ikke bli foreslått overflyttet til fylkeskommunene, konkluderte hun.

Treffsikre ordninger

Statsråden varslet også at regjeringen vil holde oppe bevilgningen til Merkur på et høyt nivå i sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

– Nærbutikkene er viktige samlingsplasser i mange bygder og distrikter, og det er et mål for oss å opprettholde grunnleggende tjenester av god kvalitet i hele landet, sier kommunalminister Monica Mæland.

– Uten et grunnleggende tjenestetilbud som dagligvarer stopper de minste lokalsamfunnene. Det er derfor vi viderefører og styrker de treffsikre ordningene som Merkur har, sier Mæland.

Folkefest på butikken

Besøket på Setskog ble en liten folkefest for kommunalministeren. Nærmere 30 voksne pluss barnehage og SFO var på plass i kaffikroken. Kjøpmann Kristin Bakker Melby og butikkeier Ola Bakker måtte bære inn ekstra stoler for å gi plass til alle frammøtte.

Kristin Bakker Melby_Ola Bakker.jpg

MØTEPLASS: Kristin Bakker Melby og Ola Bakker har gjort butikken på Setskog til bygdas viktigste samlingsplass.

Nærbutikken har blitt en veldig viktig møteplass for folk i bygda. Hver morgen møtes 10-15 pensjonister til hyggelig prat. Hver onsdag er det strikkekafé. Fredagene er også en fast gjeng som møtes, med lunsj inkludert.

- Vi satser på å samle folk i butikken. Men vi bringer også varer hjem til de som har behov for det, sier Ola Bakker.

Merkur-butikk

Kjøpmann Ola Bakker har drevet butikk både på Rømskog og Setskog og har hatt god kontakt med Merkur-konsulenten for Østlandet Sør. Butikken på Setskog har tidligere fått investeringsstøtte fra Merkur til frukt- og grøntdisk, brødavdeling, flaskeautomat og kassadisker.

Butikken hadde god vekst i flere år, men de siste tre årene har omsetningen stagnert. Kjøpmannen mener at dette har sammenheng med økende svenskehandel.

I dag har butikken en årsomsetning på 12 mill. kroner og har dermed blitt for litt for stor til å kunne få økonomisk støtte gjennom Merkur. Men butikken kan fortsatt være med i kompetanseprogrammet og få råd og hjelp fra Merkur-konsulenten.