Merkur og Distriktssenteret blir ikke nedlagt

Både Merkur og Distriktssenteret skal fortsette som nasjonale, statlige organ. Dette går fram av stortingsmelding 6 «Oppgaver til nye regioner» som ble lagt fram av kommunalminister Monica Mæland i dag.

Monica-Mæland-m-oppgavemeld.jpg

NEI TIL FLYTTING: Statsråd Monica Mæland vil beholde Merkur og Distriktssenteret som statlige organ.

- Merkur-programmet er et vellykket distriktspolitisk tiltak, og Møreforskning gjennomførte i 2014 en evaluering som bekrefter at Merkur-programmet fungerer godt.

Merkur-programmet er en spesialisert ordning med et lite fagmiljø, og departementet mener derfor det er lite hensiktsmessig å flytte ordningen til fylkeskommunene, blir det sagt i stortingsmeldingen.

Det blir også vist til at Merkur fikk bred støtte da forslaget om nedlegging og overflytting til fylkeskommunene var ute på høring.

En rekke av høringssvarene pekte også på at Merkur har avgjørende betydning for at utkantbutikkene kan overleve og sikre folk i distriktene tilgang til dagligvarer/grunnleggende tjenester.

Kommunaldepartementet mener at Distriktssenteret også har en viktig funksjon, i arbeidet med å gjennomføre og samle erfaringer med nasjonale programmer og satsinger, og som en faglig kunnskapsleverandør. Dette har betydning for nasjonal politikkutvikling. Departementets vurdering er derfor at ansvaret for Distriktssenteret ikke overføres til fylkeskommunene.

Merkur-programmet blir en del av Distriktssenteret fra 1.januar 2019. Men både Merkur-konsulentene og sekretariatet vil holde fram i sine stillinger.

Forslaget om nye oppgaver til fylkeskommunene blir nå lagt fram for Stortinget for behandling.

Regjeringen er oppgtatt av at fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler skal styrkes. Dette skal følges opp ved at regjeringen vurderer om ytterligere oppgaver kan overføres fra statsforvaltningen til fylkeskommunene, i tillegg til de oppgavene som nå blir foreslått flyttet.

LES MER: Her er omtale av Distriktssenteret og Merkur i Stortingsmelding 6