Gunn Ovesen inn i Merkur-styret

Gunn Ovesen har fått plass i styret for Merkur-programmet. Ovesen kommer fra Sørreisa i Troms og var administrerende direktør i Innovasjon Norge i ti år fram til 2014.

Gunn Ovesen.jpg

LANG ERFARING: Gunn Ovesen har omfattende leder-erfaring fra næringsliv og offentlig forvaltning.

Det nye programstyret for Merkur var samlet til sitt første møte denne uken. Hovedtema må møtet var strategi og omorganisering som følge av at Distriktssenteret overtar ansvaret for Merkur fra og med 2019.

Inge Ryan har fått fornyet tillit av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og holder fram som styreleder for Merkur. Ryan var fylkesmann for Nord-Trøndelag, men er nå prosjektleder og påtroppende rådmann for nye Namsos kommune.

Gunta Venge er valgt til nestleder i Merkur-styret. Hun er daglig leder for Hellesøy landhandel i Øygarden i Hordaland.

To personer har gått ut av Merkur-styret. Det gjelder Eva D. Husby som er ordfører i Hasvik kommune i Finnmark og Sylvi Berg Holene som er rådgiver i Telemark fylkeskommune.

Gunn Ovesen er utdannet sivilingeniør i anleggsteknikk og har hatt en lang rekke lederstillinger innenfor elforsyning, forsikring og brannvern før hun ble øverste leder for Innovasjon Norge fra etableringen i 2004.

Norge er mer enn mange andre land avhengig av å ta i bruk råvarer og ressurser fra hele landet. Da er vi avhengig av at det også bor folk der.
— Gunn Ovesen, tidl. adm. direktør Innovasjon Norge

I de årene Ovesen ledet virksomheten har Innovasjon Norge arbeidet systematisk med å fremme bedrifts- og samfunnsmessige lønnsom næringsutvikling i hele landet. Det har vært fokus på å utløse næringsmessige muligheter i distriktene og regionene ved å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

- Jeg er opptatt av at det skal bo folk overalt i Norge. Norge er mer enn mange andre land avhengig av å ta i bruk råvarer og ressurser fra hele landet. Da er vi avhengig av at det også bor folk der.

Vi må legge til rette for at folk skal kunne bo i distrikts-Norge. Der er Merkur et av flere tiltak, sammen med bredbånd, gode kommunikasjoner og andre ting. Lokalbutikken er viktig både som salgssted for dagligvarer og som sosialt knutepunkt i lokalsamfunnet, sier Gunn Ovesen i en kommentar til styrevervet.