41 utkantbutikker fikk servicestøtte

De aller minste butikkene i distrikts-Norge får betaling for service de yter til lokalsamfunnet. 41 utkantbutikker fikk tilsagn om 100.000 kr i servicestøtte for 2017 gjennom Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker.

Akkarfjord_Finnmark red.jpg

SIKRER SERVICE: Butikken i Akkarfjord i Finnmark får støtte til driften, slik at den kan sikre at fiskeværet får dagligvarer og annen service.

Det statlige Merkur-programmet innførte i fjor en helt ny støtteordning for små dagligvarebutikker som gir en grunnleggende service til lokalbefolkning og lokalt næringsliv.

Formålet med støtten er å opprettholde og utvikle dagligvarebutikker på steder med svakt kundegrunnlag.

Mange øy-butikker

41 butikker har nå fått tilsagn om driftsstøtte fra Merkur i 2017. Dette er i samsvar med prognosen som ble laget før ordningen ble lansert.

De aller fleste av butikkene er lokalisert på øyer langs kysten. Halvparten av butikkene holder til Nord-Norge. Nordland har 10 servicebutikker, mens Troms og Finnmark har 6 butikker hver.

Butikker som skal få 100.000 kr i servicestøtte, må ha under 3,0 millioner kroner i dagligvare-omsetning. I tillegg må butikken være eneste dagligvaretilbud i lokalsamfunnet og ha minst 20 km avstand til nærmeste butikk - eller ligge alene på øy.

Betaling for service

Servicestøtte er statlig betaling for servicefunksjoner som er viktig for befolkning og næringsliv. Butikker som vil søke om servicestøtte, må dokumentere at de tilbyr minst tre tilleggstjenester som de har tatt på seg i egen regi eller utfører for kommunen eller andre aktører. Aktuelle servicefunksjoner kan være post, bank, apotek, tipping, kafé, turistinformasjon, kommunal service med mer.

Støtten skal bidra til å opprettholde og utvikle butikken, slik at forbrukere og lokale bedrifter får de tjenestene de har behov for.

Merkur er Kommunal- og moderniseringsdeparte­mentet sitt verktøy for å støtte opp om dagligvarebutikker i distrikta.

LES MER: Disse butikkene fikk servicestøtte i 2017