Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Sterk motstand mot Merkur-nedleggelse
skjermdump frå Facebook
FACEBOOK: Nedleggings-forslaget møter sterk kritikk på sosiale medium.

Sterk motstand mot Merkur-nedleggelse

12. april 2018

Forslaget om nedleggelse av Merkur får sterk kritikk. Bygdefolk og kjøpmenn fra distrikts-Norge advarer mot Merkur blir lagt ned som et nasjonalt program for utvikling av distriktsbutikker. –  Merkur må bestå, er det unisone kravet.

Det har vært høy temperatur på Facebook-siden til Merkur etter oppslaget om at Merkur-programmet står i fare for å bli nedlagt, som et resultat av region-reformen.

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene, foreslår at Distriktssenteret blir nedlagt og at fylkeskommunene får ansvar for senteret sine oppgaver. Det kan bety at også Merkur blir nedlagt som landsdekkende tilbud for distriktsbutikker, ettersom det er bestemt at Merkur fra neste år skal være en del av Distriktssenteret.

LES: Merkur-programmet i fare for nedlegging

Merkurs Facebook-innlegg er delt av 50 personer og kommentert av over 100 personer. Innlegget har nådd fram til 17.000 personer og 2.500 av disse har klikket på artikkelen for å lese den.

Alvorlig for Merkur

– Dette er alvorlig. Merkur-programmet må bestå. Det er uvurderlig i forhold til kompetanse, forståelse og støtte til små butikker og ikke minst verdien av den oppfølginga vi får fra konsulentene, skriver kjøpmann Gunhild Angen ved Matkroken Sætervik i Trøndelag på Facebook.

– Vi behøver Merkur-programmet. Butikker rundt om i distriktene har fått verdifull faglig og økonomisk bistand. Merkur er med på å bidra til at små lokalsamfunn har butikk og med det møteplass og service for folket i hverdagen.

Alle småbutikker og alle kommuner bør kjenne sin besøkelsestid – ikke sov i timen!! Dersom Merkur-programmet forsvinner, er vi fattigere i forhold til muligheter hva distriktsutvikling angår – det ønsker vi ikke!! Uten nærbutikkene blir bygde-Norge utarma!! Dette godtar vi ikke!! legger hun til.

Vi trenger kompetansen

– Nei, Merkur må de ikke finne på å legge ned! De har hjulpet meg og mange andre masse! skriver kjøpmann Halvard Mikalsen ved Løkta kolonial i Nordland

– Ka e det neste de finn på? Først forslag om reduksjon av postomdeling, så legge ned det mest effektive og beste virkemiddelet for å beholde butikker i utkant-Norge. Merkur-programmet MÅ beholdes. Vi trenger den kontinuitet og kompetansen som dyktige konsulenter og administrasjon har opparbeidet, sier Bjørg Masternes ved Kunes Opplevelse og Handel i Finnmark

– Uten Merkur-programmet hadde det ikkje vore den butikken vi har i Bulandet! Ordninga gir investerings støtte, men også kurs og nettverksbygging. Investeringsstøtta drysser ut igjen på lokale entreprenører og leverandører. Administrasjon og rapportering er den minst byråkratiske og mest velfungerende vi har vert innom her på bruket. Kvifor endre på noko som er velfungerende og effektivt? spør Joker Bulandet i Sogn og Fjordane.

Gå på barrikadene

Hans-Jacob Sunde ved Nærbutikken Rognaldsvåg i Sogn og Fjordane mener at alle nærbutikker nå må gå på barrikadene og kjempe for Merkur-programmet. Ta kontakt med ordførere og de politiske partiene på fylkesnivå. Informer om hvorfor Merkur er viktig for butikkens og bygdas framtid, oppfordrer han.

Fem butikker har så langt sendt protest mot nedleggelse av Merkur til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det gjelder Joker Bjoneroa, Coop marked Lund, Åmotsdal dagligvare, Nærbutikken Rognaldsvåg og Tansøy landhandel. Departementet har lagt opp til at alle som vil, kan delta i høringen om ekspertutvalgets forslag.

DELTA I HØRINGEN: Her kan du delta i høringen om ekspertutvalgets forslag

Hvorfor endre suksess?

Merkur-konsulentene har også sendt høringsuttalelse til departementet. Konsulentene ber om å få fortsette å bygge et konstruktivt samarbeid med Distriktssenteret. De er også opptatt av å holde kompetansemiljøet i Merkur samlet.

– Hvorfor endre en suksessoppskrift som fungerer? I rapporten fremmes et forslag om nedleggelse av Distriktssenteret og overføring av oppgavene til fylkeskommunene. Vi stiller da spørsmål ved hvordan Merkur som funksjon skal kunne fungere optimalt som det gjør i dag, med organisering via 10 – 11 ulike fylkeskommuner. Et av suksesskriteriene i Merkur har vært den omfattende kompetansedelingen mellom administrasjonen som har dette som eneste oppgave, og oss Merkurkonsulenter spredt over hele landet.

Merkur er et spesialorgan, med spesialkompetanse bygget opp over lang tid. Arbeidsformen i fylkeskommunene harmonerer nok ikke med den operative tilnærmingen som fungerer som en suksessoppskrift i dag. Merkur vil utgjøre en liten oppgave i et stort system, og prioriteringen vil bli deretter. Ansvaret pulveriseres, og kompetansen forsvinner, skriver Merkur-konsulentene.

Støtte fra fagbladet

Ukeavisa «Dagligvarehandelen» som er eneste fagblad for dagligvarebransjen, gir støtte til Merkur på lederplass.

– Det som er klart, er at all spisskompetanse som er bygget opp gjennom mange år, settes i spill om Merkur-programmet blir borte. Tilbakemeldingene fra Merkurbutikkene på sosiale medier er da også klare: Merkur må bestå. Flere sier at de ikke ville klart seg uten støtten og de peker også på god tilgengelighet og lite byråkrati.

Deres, og vårt, klare råd til Mæland er å videreføre Merkur som en selvstendig enhet, som et lavterskeltilbud til utsatte sistebutikker. Merkur-programmet er god distriktspolitikk i praksis, skriver Dagligvarehandelen på lederplass.