Nærbutikker i Nordland satser mest

Nærbutikkene i distrikts-Norge holder fram med å modernisere og bygge ut. De små butikkene i Nordland ligger på topp i landet når det gjelder vilje til å satse på utbygging og opprustning til høyere standard.

MODERNISERING: Matkroken på Visthus i Nordland har fått støtte til opprustning av butikken og etablering av kaffikrok.

25 bygdebutikker i Nordland har fått tilsagn til sammen 2,9 mill. kr i statlig støtte i første halvår av 2017. Midlene er fordelt gjennom Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker.

Det er ikke helt tilfeldig at Nordland kommer på topp. Nordland er også det fylket som har flest nærbutikker. 70 små lokalsamfunn har fortsatt sin egen butikk, selv om folketallet går tilbake flere steder.

Små lokalbutikker kan få 50 prosent statlig støtte til viktige investeringer. Butikkene kan få støtte til nye kjøledisker, frysere, utviding, oppussing av butikklokalet og lignende. Stadig flere butikker satser også på utviding av kaffikroken eller etablering av kafe-tilbud slik at butikkene i enda større grad kan fungere som bygdas sosiale møtested.

Lite midler igjen

136 nærbutikker over hele Norge har fått støtte til viktige investeringer gjennom Merkur-programmet i 1.halvår 2017. Til sammen er det nå fordelt 23 mill. kr av en total ramme på knapt 30 mill. kr. Det er like mye som i fjor på samme tid.

Dersom etterspørselen etter investeringsstøtte blir like stor i andre halvår, vil Merkur gå tom for midler allerede tidlig på høsten. I fjor ble bevilgningen fra Stortinget brukt opp i slutten av november.

En del av de ledige midlene for 2017 er avsatt til den nye ordningen med servicestøtte til de aller minste butikkene.

Mest til investeringer

Størstedelen av midlene som nå er fordelt, 18,3 mill. kr, skal gå til investeringer i butikkene. 1,7 mill. kr skal gå til modernisering eller utbygging av drivstoffanlegg i tilknytning til butikken, 2,8 mill. kr til servicestøtte og 300.000 kr til utviklings- og reisestøtte.

Merkur er Kommunaldepartementets program for utvikling av småbutikker i distrikts-Norge. Kjøpmenn over hele landet får tilbud om rådgiving og kompetanseheving, i tillegg til økonomisk støtte til investeringer.

LES MER: Disse butikkene fikk støtte gjennom Merkur 1.halvår 2017