Inge Ryan blir rådmann i Namsos

Merkurs styreleder, Inge Ryan, er tilsatt som prosjektleder og rådmann for den nye storkommunen i Namdalen. Ryan er i dag fylkesmann for Nord-Trøndelag.

Inge Ryan i butikk 1.jpg

NY JOBB: Inge Ryan skal lede arbeidet med å bygge opp storkommunen Namsos.

Inge Ryan slutter som fylkesmann 1.november og vil etter dette gå over i en helt ny stilling som prosjektleder for sammenslåingen av de tre kommunene Namsos, Namdalseid og Fosnes. Når nye Namsos storkommunen blir en realitet 1.januar 2020, vil han bli han kommunens første rådmann.

- Namsos, Namdalseid og Fosnes har frivillig har sagt at de vil bygge en ny kommune, og det å få lede arbeidet med å bygge en ny framtidsrettet kommune, synes jeg er veldig spennende, sier Inge Ryan til NRK Trøndelag.

Ordføreren for de tre kommunene skriver i en pressemelding at de er glade for å få en leder som er svært god på både å motivere og engasjere, og som har særdeles gode samarbeidsevner. Inge Ryan har en solid og allsidig jobberfaring, er kunnskapsrik og har et nettverk få andre har.

Inge Ryan har vært fylkesmann i åtte år og var før det stortingsrepresentant for SV i åtte år. Han har bakgrunn som lærer og har også jobbet som distriktsarbeidssjef og regionrådsleder.

Ryan har et sterkt engasjement for småsamfunn og har vært engasjert i arbeidet med utvikling av nærbutikken som lokalt servicesenter siden han satt som ordfører i Namsskogan på 90-tallet. Ryan har vært leder i programstyret for Merkur siden 2011.